Aktuality

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

28. 9. 2019Ve čtvrtek 26. 9. se žáci celé 9. A a část 9. B v doprovodu mě a p. uč. Tomehové zúčastnili každoroční oblíbené akce „Evropského dne jazyků“ v Krajské vědecké knihovně, kde se procvičili nejen v jazycích, které na základní škole studují (anglický a německý jazyk), ale seznámili se zábavnou formou i s jazyky...

pokračování

První školní den

První školní den

28. 9. 2019Tak. A je to tady... Dny příprav a zmatků jsou za námi a my se po pár týdnech příprav a menšího odpočinku chystali přivítat natěšené žáky. No ano. Opravdu natěšené. Všichni se těšili na spolužáky, nové zážitky, na vyprávění z prázdnin a na to, jak se děti změnily a vyrostly. Hlavně pro prvňáčky je první den opravdu nezapomenutelný...

pokračování

Volby do školské rady - jména kandidátů

Volby do školské rady - jména kandidátů

16. 9. 2019Ředitel školy zveřejňuje k dnešnímu dni v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) a platným Volebním řádem pro volby do školských rad (vydaným Statutárním městem Liberec) jména navržených kandidátů z řad oprávněných osob pro volby do Školské rady.    Školská rada je volený...

pokračování

Organizace prvního školního týdne

Organizace prvního školního týdne

1. 9. 2019PONDĚLÍ 2.9.: 1 třídnická vyučovací hodina od 8:00 (základní organizační informace, seznámení s novými spolužáky, s novými třídními učiteli), konec vyučování v 8:45. Obědy se vydávají 10:30 – 12:00 Školní družina do 15:00   ÚTERÝ 3.9.: Třídnické hodiny 1. stupeň (1. – 5. třídy)...

pokračování

Doplňovací volby do školské rady 26.9.

Doplňovací volby do školské rady 26.9.

1. 9. 2019Vážení rodiče, Zřizovatel školy, Statutární město Liberec, se rozhodl s účinností od roku 2019 zvýšit počet členů školských rad základních škol v Liberci ze tří na 6 členů. Vedení školy proto musí v co nejkratší době zorganizovat doplňovací volby do školské rady Základní školy, Liberec, U...

pokračování

Zvýšení cen obědů

Zvýšení cen obědů

1. 9. 2019Milí žáci a vážení rodiče. V tomto kalendářním roce došlo k podstatnému vzrůstu cen potravin a dalších nákladů souvisejících s přípravou pokrmů a jídel. Vedení školy a školní jídelny musí na tento stav reagovat zvýšením cen obědů ve škole od 1. září 2019, aby za daných podmínek...

pokračování

Zakončení školního roku

Zakončení školního roku

6. 7. 2019Ve čtvrtek 27. června se sešli všichni žáci a učitelé školy ve školní tělocvičně, aby společně oslavili končící školní rok. Součástí programu byla vystoupení našich žáků. Milan Kostelenec zahrál na housle dvě fantastické skladby. Hanička Burianová zatančila se svým partnerem Markem sérii latinsko-amerických tanců. Gymnastky Kristýna...

pokračování

Zážitkový pobyt v družině

Zážitkový pobyt v družině

29. 6. 2019Konec školního roku je tu za pár dní a k němu patří mnohaletá tradice přenocování v družině. Ani letos tomu nebylo jinak a v pátek 14.června jsme se v 17 hodin sešli na školní zahradě, tentokrát v počtu 35 dětí a 5 vychovatelek. Vzhledem k nádhernému slunečnému počasí jsme měli program venku na školní zahradě až do 22 hodin. Hráli jsme...

pokračování

Krajské slavnosti

Krajské slavnosti

29. 6. 2019V pátek 14.června jsme se v nezvykle malé skupince v počtu 8 dětí + 1 vychovatelky vydali na Krajské slavnosti, s cílem občerstvit se v tom vedru výbornou zmrzlinou. Hned po obědě jsme seběhli na tramvaj, dojeli na Rybníček a po pár krocích jsme byli ve víru slavností !! Bohužel vzápětí jsme zjistili,že zmrzlinář právě odjel, to vedro nezvládal ani zmrzlinový stroj....

pokračování

Družina v ekoparku

Družina v ekoparku

29. 6. 2019Na závěr školního roku jsme si nechali ten největší výlet – ve středu 12.června jsme se vydali do Ekoparku v počtu 48 dětí a 4 vychovatelek. Objednaný autobus nás odvezl od školy přímo k Ekoparku, označeni barevnými šátky jsme se rozdělili do 4 skupin a užívali si 4 připravená stanoviště: - naučná stezka „Čtyři živly“ - s mapkou jsme...

pokračování

Poslední výlet 9.A

Poslední výlet 9.A

29. 6. 2019Třída 9. A si užila svůj poslední školní výlet v Jinolicích nedaleko Jičína. Sešli jsme se v pondělí 3. 6. na nádraží, abychom si vychutnali cestu vlakem. Po příjezdu do jinolického kempu jsme se ubytovali v okále, který byl celý vyhrazen jen pro nás, což nám slibovalo maximální komfort. Odpoledne jsme pojali sportovně, hráli jsme fotbal, přehazovanou...

pokračování

Výlet družiny na Sychrov

Výlet družiny na Sychrov

29. 6. 2019V sobotu ráno 25.5.2019 jsme se v hojném počtu sešli na vlakovém nádraží.  Po důkladném přepočítání všech zúčastněných jsme zakoupili jízdenky a vyrazili na nástupiště. Cesta vlakem pěkně ubíhala. Na zastávce v Jeřmanicích jsme viděli historický vlak a obsluhu vlaku v dobových kostýmech. Konečně zastávka...

pokračování

Den dětí

Den dětí

15. 6. 2019Den dětí Tento školní rok jsme Den dětí pojali trochu netradičně. Učitelé si pro děti připravili nabídku různorodých činností a každý žák si poté mohl zvolit jednu aktivitu, která mu byla nejbližší. Vybírat se mohlo z výroby svíček a mýdel, návštěvy kasáren, jízdáren, psů. Sportovní vyžití nalezli žáci...

pokračování

Záchranáři družině

Záchranáři družině

8. 6. 2019V úterý 28. května navštívila školní družinu záchranářka ze Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a přiblížila dětem, jakým způsobem poskytovat první pomoc. Nejprve se děti učily, jak volat na tísňovou linku 155 a používat aplikaci Záchranka (pokud mají k dispozici „chytrý“ telefon). Dále se dozvěděly, jak...

pokračování

Družina navštívila hasiče

Družina navštívila hasiče

8. 6. 2019Ve čtvrtek 23. 5. 2019 navštívily děti školní družiny HZSLK v Šumavské ulici. Exkurzi nám opět zprostředkoval mjr. Ing. Jaromír Mottl, velitel stanice. Hned po příchodu k hasičům se nás ujali nadstrážmistři Karel Arnold a Milan Pavlů a jednu a půl hodiny se nám maximálně věnovali. Seznámili děti s výstrojí a technikou hasičů, s jejich každodenní náročnou...

pokračování

ANGLIE 2019 - online reportáž

ANGLIE 2019 - online reportáž

31. 5. 2019Na úspěšné expedice z minulých let, které objevovaly krásy jednotlivých oblastí britských ostrovů, navazuje už pátá cesta za poznáním, která se tentokrát vrací do "staré dobré Anglie". Režie výpravy se opět ujala cestovní kancelář KRISTOF, která nás doprovázela na předchotích úspěšných výpravách....

pokračování

Výsledky zápisu do 1. ročníku 2019/2020

Výsledky zápisu do 1. ročníku 2019/2020

17. 5. 2019Na základě zákona č 561/2004 Sb. (školský zákon), zveřejňuje ředitel školy výsledky správních řízení pro zápis do prvního ročníku školního roku 2019/20. Přehled výsledků je k nahlédnutí v listinné formě u vchodů do obou budov školy nebo na webových stránkách školy v sekci "Informace vedení školy" (h...

pokračování

Čarodějnický rej v družině

Čarodějnický rej v družině

11. 5. 2019V úterý 30.dubna jsme si všichni zahráli na čaroděje  a čarodějnice. Zaskotačili jsme si ve víru tanečních kreací a parádně jsme si to užili. Neobešlo se to bez soutěží – průlet koštětem okolo „dračí skály“ a prolézání „čarodějnickou jeskyní“. Všichni účastníci čarodějnického sletu dostali povolení...

pokračování

Beseda družiny s Policií ČR

Beseda družiny s Policií ČR

5. 5. 2019Ve středu 24.dubna 2019 se konala ve školní družině každoroční a již tradiční beseda s Policií ČR. Družinu opět navštívila praporčík Nina Vraštilová, která s sebou přivedla své dva kolegy, praporčíka Ondřeje Růtu a podpraporčíka Pavla Garčice. Praporčík Nina Vraštilová si s dětmi povídala o chování v různých krizových...

pokračování

Den Země 2019

Den Země 2019

5. 5. 2019Teď už všichni víme, kam odpad patří S týdenním předstihem, 15. dubna 2019, po vyučování žáci školy oslavili  svátek naší planety - Den Země. Akce „ Ukliďme Liberec“ se zúčastnilo 98 dětí, převážně 1. stupně, a 8 pedagogů. K mladším kamarádům se připojili i šesťáci se svými třídními učiteli...

pokračování

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”