Projekty školy - Rozvoj a využití interaktivní techniky na ZŠ města Liberec

Rozvoj a využití interaktivní techniky na ZŠ města Liberec

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.22/02.0037

Zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Žadatel: Statutární město Liberec
ZŠ Liberec, U Školy 222/6, p.o. je partnerem projektu

Naše škola se na podzim roku 2012 zapojila do projektu „Rozvoj a využití interaktivní techniky“. Cílem projektu bylo posílení kompetencí pedagogů při práci s interaktivními prvky při výuce a otestování vytvořených výukových hodin žáky. Důraz byl kladen na obsahovou i metodickou náplň výukových hodin a zpětnou vazbu od žáků. Použití hlasovacích systémů byla zvýšena možnost ověření probrané látky a umožněna diskuse a spolupráce v rámci vyučovací hodiny.Cílovými skupinami byli pedagogové a žáci ZŠ města Liberce.

Projekt byl zahájen 1.10.2012 a ukončen 30.6.2014.

Partnery projektu bylo 7 základních škol zřizovaných městem Liberec:
Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace,
Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace,
Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace,
Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace,
Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace,
Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace.

V rámci projektu vzniklo 169 nových hodin výuky s metodickými listy pro odpovědní systémy rozšiřující další použití interaktivní techniky ve školách.

Výukové hodiny jsou dostupné na www.moderniskola.info.

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”