Projekty školy - MAJÁK – Síť kolegiální podpory

MAJÁK – Síť kolegiální podpory MAJÁK – Síť kolegiální podpory

Zdroj: Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (OPVVV)

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Žadatel: Střední škola informatiky a služeb, Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem, ZŠ Liberec, U Školy 222/6, p.o. jako partner

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2018

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2019

Stav projektu: Projekt je úspěšně realizován a bude ukončen k 31. 12. 2019.

Popis: Cílem projektu je zvyšování kvality odborných znalostí a pedagogických dovedností učitelů, podpora výuky přírodovědných předmětů a badatelsky zaměřené výuky prostřednictvím vytváření „Center kolegiální podpory“.

Na škole bylo vytvořeno Centrum kolegiální podpory se zaměřením na přírodovědné předměty. Do projektu byli zapojeni 4 učitelé školy z 1. i 2. stupně. CKP připravovalo pravidelné měsíční workshopy. Navázalo kontakty s učiteli z jiných škol. CKP poskytovalo sdílení dobrých zkušeností z výuky a vzájemnou inspiraci s učiteli jiných základních i středních škol Libereckého kraje.

Zapojení pedagogové se seznámili s progresivními trendy výuky (badatelská výuka, experimenty) a moderní didaktickou technologií (digitální senzory, minipočítače se senzory a aktory, stavebnice pro robotiku, 3D tiskárna). V průběhu projektu vytvořili zapojení učitelé 20 projektových workshopů zaměřených na experimenty. Škola získala po dobu realizace projektu k užívání zařízení v celkové hodnotě 275.000,- Kč, která po skončení projektu přejdou do majetku školy (3 sady senzorů Pasco, 5 sad minipočítačů Arduino, 5 sad robotů Mindstorms, 5 sad stavebnic typu Merkur, 3D tiskárna, interaktivní projektor a 3 notebooky). Dalším nesporným pozitivním efektem projektu je vytvoření kreativní skupiny pedagogů školy, jejich vzájemná spolupráce a přínos pro rozvoj kvality výuky školy.

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”