Projekty školy - "CESTA 2015" – Cesta za vzděláním a poznáním

Vzdělání dotykem

Zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.1790
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Výzva č. 56

Žadatel: ZŠ Liberec, U Školy 222/6, p.o.

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2015

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015

Fotogalerie - CESTA - Expedice do Anglie

Stav projektu: Projekt byl úspěšně realizován a ukončen k 31.12.2015.

Popis: Projekt byl zaměřen na podporu výuky anglického jazyka na základní škole. Cílem bylo zvýšení kvality vzdělávacího procesu v oblasti výuky cizích jazyků, zlepšení odborných kompetencí vyučujících anglického jazyka a především intenzivní komunikativní jazykové přípravy žáků 2. stupně základní školy v oboru komunikace v anglickém jazyce.

Součástí realizace byl studijně-poznávací zájezd žáků do Anglie. Zájezd proběhl ve dnech 12. – 19. září 2015. Zúčastnilo se ho 40 žáků za doprovodu 4 pedagogů. V průběhu zájezdu žáci navštívili turisticky vyhledávaná místa (Brighton, Hastings, Rye, Hever Castle, Beachy Head) a dvakrát podnikli celodenní poznávací procházku po Londýně, aby se seznámili s nejznámějšími londýnskými památkami (Greenwich Observatory, Tower of London, Tower Bridge, London Eye, Globe Theater). Žáci i učitelé byli ubytováni v hostitelských rodinách v jihoanglickém městě Eastbourne. Tři dopoledne absolvovali žáci rovněž výuku angličtiny v britské škole Gildredge Manor Eastbourne.

Škola vybrala dodavatele zahraničního zájezdu prostřednictvím řádné veřejné zakázky. V rámci projektu byly vyslány 4 vyučující anglického jazyka na zahraniční studijní pobyty realizované na anglických odborných jazykových školách v Anglii a na Maltě.

Dokumenty ke stažení:

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”