Projekty školy - Férové školy

Vzdělání dotykem

Zdroj: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005078

Žadatel: Statutární město Liberec, ZŠ Liberec, U Školy 222/6, p.o. jako partner

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2019

Stav projektu: Projekt je realizován od 1.9.2017 a bude ukončen 31.8.2019

Popis: Škola je v projektu zastoupena výchovnou poradkyní a zástupkyní ředitele. Prostřednictvím projektu budou příslušní pedagogové vybaveni kompetencemi pro poskytování služeb koordinátora inkluze a kariérového poradce. Tyto služby pak následně škola prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců bude poskytovat žáků a jejich zákonným zástupcům.

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”