Projekty školy - "TECHPOT" – Rozvoj technického potenciálu žáků

Vzdělání dotykem

Zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.0620
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Výzva č. 57

Žadatel: ZŠ Liberec, U Školy 222/6, p.o.

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2015

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015

Fotogalerie - CESTA - Expedice do Anglie

Stav projektu: Projekt byl úspěšně realizován a ukončen k 31.12.2015.

Popis: Projekt byl zaměřen na rozvoj technického vzdělávání žáků a popularizaci technických oborů mezi žáky základní školy. Podstatou bylo vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení.

Do praktické části projektu se zapojila třída 7.B (20 žáků) v rámci předmětu pracovní činnosti. Žáci vytvářeli určený výrobek (dřevěnou podložku), který se stal základem jejich technického portfolia. Žáky vedl vyučující, který si za tímto účelem zvýšil odbornou kvalifikaci v rámci odborného školení. Škola využila poskytnutou finanční dotaci i na nákup kvalitního nářadí a vybavení pro podporu práce žáků ve školní dílně.

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”