Projekty školy - ŠABLONY 1 – Rozvoj kvality služeb školy

ŠABLONY 1 – Rozvoj kvality služeb školy

Zdroj: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007464
Výzva: 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Žadatel: ZŠ Liberec, U Školy 222/6, p.o.

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2019

Stav projektu: Projekt je realizován od 1.9.2017 a bude ukončen 31. 8. 2019

Popis: Projekt je zaměřen na společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit a na osobnostní rozvoj pedagogů.
Prostřednictvím projektu zajistila škola po dobu dvou let žákům, učitelům a rodičům žáků personální podporu v podobě služby školního asistenta. V rámci projektu absolvovalo 6 učitelů školení zaměřená na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a výuku cizích jazyků. Škola dále podpořila zájmové aktivity dětí realizováním Klubu zábavné logiky a deskových her. Škola dále poskytla podporu žákům ohrožených školním neúspěchem poskytováním služeb doučování.

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”