Projekty školy - Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ

Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ

Zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Žadatel: Statutární město Liberec
ZŠ Liberec, U Školy 222/6, p.o. je partnerem projektu

Datum zahájení projektu: 1.2.2012
Datum ukončení projektu: 30.11.2013

Projekt usiluje o navrácení experimentu do výuky přírodovědných předmětů (konkrétně fyziky, zeměpisu, přírodopisu) na 2. stupni základních škol. Cílem je moderní formou výuky a experimentů vzbudit u žáků zájem o tyto obory a zároveň zlepšit osvojení si probírané látky včetně nutnosti ovládnutí konkrétní manuální zručnosti při provádění experimentu. Do projektu jsou zapojeni 4 pedagogové školy. Vybraní učitelé absolvují potřebné školení v oblasti používání moderních výukových pomůcek a experimentálního softwaru, a ve svých hodinách budou aplikovat získané poznatky a zařazovat do koncepce svých vyučovacích hodin experimenty. Škola získá výukový software a elektronické a digitální senzory v celkové hodnotě cca 90 tisíc korun.

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”