Projekty školy - Vzdělávání dotykem

Vzdělání dotykem

Zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Žadatel: ATTEST, s.r.o.
ZŠ Liberec, U Školy 222/6, p.o. je partnerem projektu

Realizace projektu: 1.10.2014 – 31.7.2014

Se začátkem školního roku 2014/15 byl zahájen projekt „Vzdělávání dotykem“, do něhož se naše škola zařadila jako partner po boku dalších 51 škol z Libereckého kraje. Projekt podporuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti pedagogických kompetencí, aplikace informačních a komunikačních technologií do prostředí vzdělávání žáků na základních a středních školách, prohlubování odborných znalostí a implementace dotykových digitálních zařízení do školního prostředí. Do projektu se zapojilo 16 pedagogů, kteří absolvují vzdělávací kurzy v oblastech: Internet a komunikační technologie, Excel 2013, Power Point 2013, Počítačová kriminalita a kyberšikana, Autorské právo ve školní praxi, Elektronické vedení dokumentů školy, E-learning pro pedagogy a další. Pedagogové obdrží k dispozici vybrané dotykové technologie (5 tabletů a 11 notebooků). Součástí projektu je rovněž vzdělávání ředitelů v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”