Projekty školy - Podpora moderních forem výuky

Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje

Zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Žadatel: Statutární město Liberec, ZŠ Liberec, U Školy 222/6, p.o. byla partnerem

Datum zahájení projektu: 1.9.2009
Datum ukončení projektu: 30.6.2010

Škola byla jednou z 12 škol, které se zapojily do projektu svého zřizovatele.
Z naší školy se projektu zúčastnilo 5 pedagogických pracovníků (Mgr. A. Mikšaníková, Mgr. E. Moravčíková, Mgr. D. Kadlečík, Mgr. M. Stodola a Mgr. L. Zikmundová). Každý učitel zapojený do projektu absolvoval odborná školení, tréninky a seminář pro podporu moderních forem výuky na ZŠ v celkovém rozsahu 120 hodin. Škola z projektu získala 1 interaktivní tabuli a 2 notebooky pro pedagogy.
Účastníci projektu vytvořili v průběhu tréninků a seminářů projektu každý 2 výukové prezentace ve své specializaci, které se staly součástí sborníku prací všech účastníků projektu.

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”