Projekty školy - ŠIK

ŠIK (Školní Informační Kanál)

ŠIKNaše škola se zařadila mezi téměř 300 základních a středních škol z celé republiky, které jsou zapojeny do projektu "ŠIK". Tato zkratka znamená "Školní informační kanál". Cílem projektu ŠIK je oslovit co nejširší skupinu mladých lidí prostřednictvím video spotů, které mají preventivní, osvětově-vzdělávací a informační charakter. Prostřednictvím projektu ŠIK chce škola našim žákům zabezpečit neustálý přísun kvalitních a aktuálních informací, které se týkají následujících oblastí:

  1. oblast primární a sekundární prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže,
  2. oblast nespecifické prevence,
  3. možnosti dalšího vzdělávání žáků a studentů,´informace k výběru povolání
  4. oblast mimoškolní činnosti a aktivního trávení volného času,
  5. aktuality ze světového dění, ze světa kultury, techniky.

ŠIKSystém umožňuje speciální provázanost se státními složkami a institucemi. V naléhavých případech umožňujeme vstup do vysílání těmto institucím, zejména v případech pátracích relací, ekologických a přírodních katastrof, mobilizace, vyhlášení ohrožení školy a žáků.

Projekt ŠIK má všestrannou podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ostatních ministerstev a státních orgánů a organizací České republiky.

Škola
Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”