Pro žáky i rodiče - Školní rok 2018/2019

 Září

-   3.9. Zahájení školního roku

-   Příprava na sportovní soutěže

-   Organizační a rozvrhové změny

-   Vypracování IVP

-   20.9. 1. třídní schůzky SRPDŠ

 

Říjen

-   1.10.  Zahájení sběru tříděného odpadu (pet lahve, kartony)

-   1.10.  Zahájení činnosti kroužků

-   4.10. - 1.sběr papíru

-   Educa

-   29. – 30.10. – podzimní prázdniny

 

Listopad 

-   …….. – Halloween

-   1.11. - 2. sběr papíru

-   12.11. (PO) Pedagogická rada (1. čtvrtletí)

 

Prosinec

-   5.12.  Mikuláš

-   6.12. - 3. sběr papíru

-   6.12. - 2. třídní schůzky SRPŠ

-   Vánoční program, Třídní vánoční besídky

-   22.12.2018 – 2.1.2019 vánoční prázdniny

 

Leden

-   3.-4.1. – ředitelské volno

-   10.1. - 4. sběr papíru

-   28.1. (PO) Pedagogická rada

-   31.1. Předání vysvědčení - ukončení 1. pololetí

 

Únor

-   1.2. Pololetní prázdniny

-   7.2. - 5. sběr papíru

-   Týden otevřených dveří pro školky

-   Lyžařský výcvikový zájezd

 

Březen

-   4.3. – 10.3. jarní prázdniny

-   Projekt „Měsíc knihy a internetu“

-   Přípravy zápisu do 1. třídy

 

Duben

-   4.4. - 6. sběr papíru

-   9.4. (ÚT) Pedagogická rada

-   11.4. - 3. třídní schůzky SRPŠ

-   Den Země

-   18.4. Velikonoční prázdniny

-   ……. - Přijímací zkoušky na SŠ

-   25.4. Zápis do 1.ročníku školního roku 2018/19

-   27.4. Výstup na Ještěd

 

Květen

-   2.5. - 7. sběr papíru

-   31.5. Ukončení Recyklohraní a sběrové soutěže (Sedláková)

-   31.5. – Den dětí

 

Červen

-   6.6. - 8. (poslední) sběr papíru

-   Pasování prvňáčků na čtenáře

-   Projekt „Mimořádné situace“

-   Školní výlety jednotlivých tříd

-   24.6. (PO) Pedagogická rada

-   28.6. Slavnostní zakončení školního roku 2018/2019, předání vysvědčení

 

1.7.2019 - 1.9.2019 letní prázdniny

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”