Pro žáky i rodiče - Školní rok 2022/2023

Březen

-    2.3. - 2. sběr papíru

-    Projekt „Měsíc knihy a internetu“

-    Týden otevřených dveří pro školky

-    Přípravy zápisu do 1. třídy

-    17.3. (PÁ) Ples ZŠ U Školy

-    24.3. Noc s Andersenem

-    27.-31.3. Týden pro MŠ

-    30.3. (ČT) - 3. třídní schůzky SRPŠ

 

Duben

-    1.4. Den otevřených devří, velikonoční dílničky

-    6.4. - Velikonoční prázdniny

-    13.4. (ČT) Pedagogická rada

-    Projekt „Den Země“

-    13. a 14.4. Sběr papíru

-    13. a 14.4.- Přijímací zkoušky na SŠ (čtyřleté obory)

-    17. a 18.4. – Přijímací zkoušky (osmiletá gymnázia)

-    20.4. Zápis do 1. ročníku školního roku 2023/24

-    24.4. Úklid okolí školy, 12:00 - 16:00 (Ukliďme Libeerc)

-    29.4. Výstup na Ještěd

 

Květen

-    14.-19.5. Zájezd do Velké Británie

-    31.5. Ukončení Recyklohraní a sběrové soutěže (Sedláková)

 

Červen

-    1.6. (ČT) – Den dětí

-    1.6. (ČT) - Doplňovací zápis (pro ukrajinské děti)

-    1.6. - 4. (poslední) sběr papíru

-    Pasování prvňáčků na čtenáře

-    Projekt „Mimořádné situace“

-    Školní výlety jednotlivých tříd

-    26.6. (PO) Pedagogická rada

-    30.6. Slavnostní zakončení školního roku 2022/2023, předání vysvědčení

 

1.7.2023 - 1.9.2023 letní prázdniny

Pozn. Termíny dalších akcí školy, kulturních pořadů a sportovních soutěží budou upřesněny v průběhu školního roku

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”