Pro žáky i rodiče - Školní rok 2022/2023

Září

-    5.9. Zahájení školního roku

-    19.-23.9. Škola v přírodě (3.A, 4.A)

-    Vypracování IVP

-    22.9. - 1. třídní schůzky SRPŠ, volby do školské rady

-    26.9.  Zahájení činnosti kroužků

S ohledem na komplikace spojené s rekonstrukcí a stavebními pracemi uvnitř a vně školy nebudeme do února 2023 realizovat sběr (papíru, pet lahví, tetra paků, baterií)

 

Říjen

-    Educa

-    24. a 25.10. – ředitelské volno

-    26. a 27.10. – podzimní prázdniny

-    Halloween

 

Listopad

-    14.11. (PO) Pedagogická rada (1. čtvrtletí)

-    Exkurze 9. tříd do Osvětimi

 

Prosinec

-    5.12. (PO)  Mikuláš ve škole

-    8.12. (ČT) 2. třídní schůzky SRPŠ

-    Vánoční program,

-    22.12. Třídní vánoční besídky

-    23.12.2022– 2.1.2023 vánoční prázdniny

 

Leden

-    Lyžařský výcvikový zájezd (7. třídy)

-    25.1. (ST) Pedagogická rada

-    31.1. Předání vysvědčení - ukončení 1. pololetí

 

Únor

-    2.2. - 1. sběr papíru

-    3.2. Pololetní prázdniny

-    6.2. Zahájení sběru recykl.odpadu (pet lahve, tetrapaky)

-    20.2. – 26.2. jarní prázdniny

-    Den otevřených dveří

 

Březen

-    2.3. - 2. sběr papíru

-    Projekt „Měsíc knihy a internetu“

-    Týden otevřených dveří pro školky

-    Přípravy zápisu do 1. třídy

-    Ples ZŠ U Školy

-    30.3. (ČT) - 3. třídní schůzky SRPŠ

 

Duben

-    6.4. - Velikonoční prázdniny

-    13.4. (ČT) Pedagogická rada

-    Projekt „Den Země“

-    13. a 14.4.- Přijímací zkoušky na SŠ (čtyřleté obory)

-    17. a 18.4. – Přijímací zkoušky (osmiletá gymnázia)

-    20.4. Zápis do 1. ročníku školního roku 2023/24

-    29.4. Výstup na Ještěd

 

Květen

-    4.5. - 3.sběr papíru

-    31.5. Ukončení Recyklohraní a sběrové soutěže (Sedláková)

 

Červen

-    1.6. (ČT) – Den dětí

-    1.6. - 4. (poslední) sběr papíru

-    Pasování prvňáčků na čtenáře

-    Projekt „Mimořádné situace“

-    Školní výlety jednotlivých tříd

-    26.6. (PO) Pedagogická rada

-    30.6. Slavnostní zakončení školního roku 2022/2023, předání vysvědčení

 

1.7.2023 - 1.9.2023 letní prázdniny

Pozn. Termíny dalších akcí školy, kulturních pořadů a sportovních soutěží budou upřesněny v průběhu školního roku

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”