Pro žáky i rodiče - Školní rok 2020/2021

Duben

-   1.4. Velikonoční prázdnin

-   20.-22.4. Zápis do 1.ročníku školního roku 2021/22

Květen

-   6.5. - sběr papíru

-   Přijímací zkoušky na SŠ

-   31.5. Ukončení Recyklohraní a sběrové soutěže (Sedláková)

Červen

-   Den dětí

-   3.6. - poslední sběr papíru

-   Pasování prvňáčků na čtenáře

-   Projekt „Mimořádné situace“

-   Školní výlety jednotlivých tříd

-   22.6. (ST) Pedagogická rada

-   30.6. Slavnostní zakončení školního roku 2020/2021, předání vysvědčení

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”