Pro žáky i rodiče - Školní rok 2021/2022

Říjen

-   7.10. - 1.sběr papíru

-   SCIO testování 6. třídy

-   Educa

-   26.10. Halloween

-   27. a 29.10. – podzimní prázdniny

 

Listopad

-   4.11. - 2.sběr papíru

-   15.11. (PO) Pedagogická rada (1.čtvrtletí)

-   SCIO testování 9. třídy

 

Prosinec

-   2.12. (ČT) 2. třídní schůzky SRPŠ

-   2.12. - 3. sběr papíru

-   3.12.  Mikuláš ve škole

-   Vánoční program,

-   22.12. Třídní vánoční besídky

-   23.12.2021– 2.1.2022 vánoční prázdniny

  

Leden

-   6.1. - 4.sběr papíru

-   Lyžařský výcvik (7., 8., 9. třídy)

-   21.1. (ČT) Pedagogická rada

-   31.1. Předání vysvědčení - ukončení 1. pololetí

 

Únor

-   3.2. - 5. sběr papíru (jen čtvrtek)

-   4.2. Pololetní prázdniny

-   14.2. – 20.2. jarní prázdniny

-   Den otevřených dveří

 

Březen

-   3.3. - 6. sběr papíru (jen čtvrtek)

-   Projekt „Měsíc knihy a internetu“

-   Týden otevřených dveří pro školky

-   Přípravy zápisu do 1. třídy

 

Duben

-   7.4. - 7. sběr papíru

-   7.4.  Pedagogická rada

-   13.4. (ST) - 3. třídní schůzky SRPŠ

-   14.4. Velikonoční prázdniny

-   Projekt „Den Země“

-   SCIO testování 5. a 7. třídy

-   Přijímací zkoušky na SŠ

-   21.4. Zápis do 1. ročníku školního roku 2022/23

-   30.4. Výstup na Ještěd (spojený s čarodějnicemi???)

 

Květen

-   5.5. - 8.sběr papíru

-   31.5. Ukončení Recyklohraní a sběrové soutěže (Sedláková)

 

Červen

-   1.6. (ST) – Den dětí

-   2.6. - 9. (poslední) sběr papíru

-   Pasování prvňáčků na čtenáře

-   Projekt „Mimořádné situace“

-   Školní výlety jednotlivých tříd

-   22.6. (ST) Pedagogická rada

-   30.6. Slavnostní zakončení školního roku 2021/2022, předání vysvědčení

 

1.7.2022 - 31.8.2022 letní prázdniny

 

Pozn. Termíny dalších akcí školy, kulturních pořadů a sportovních soutěží budou upřesněny v průběhu školního roku


Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”