O škole - Základní informace o škole

Škola
  • škola s právní subjektivitou
  • fakultní škola Technické univerzity v Liberci
  • škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na lední hokej a krasobruslení (specializované třídy od 3. ročníku)
  • školu navštěvuje okolo 330 žáků
SCIO

Naše škola se nachází v klidné lokalitě zaměřené na sportovní vyžití liberecké veřejnosti. V těsné blízkosti stojí hokejová Tipsport aréna a Městský atletický stadion, jejichž sportoviště škola využívá pro školní výuku i mimoškolní vyžití svých žáků.

Školní vyučování probíhá ve dvou budovách. V hlavní historické budově z roku 1905 se nachází třídy 3. – 9. ročníků, v budově II se učí děti 1. a 2. třídy a rovněž je zde umístěna školní družina.

Naše škola nabízí a poskytuje

Vzdělání a kvalitní přípravu na další studium

Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Sportem ke zdraví, školou k poznání a vědění". Ve své činnosti usiluje o výchovu, komplexní vzdělávání a přípravu žáků pro další studium a profesní uplatnění. Z nadprůměrných výsledků žáků naší školy ve srovnávacím testování SCIO v uplynulých pěti letech vyplývá kvalitní koncepční připravenost našich absolventů.

Kvalitu vzdělání dokazují naši žáci rovněž při přijímacích zkouškách na střední školy.

Sportovní zaměření

Sportovní zaměření na lední hokej má už třicetiletou tradici. Ve spolupráci s HC Bílí Tygři Liberec se úspěšně daří sloučit sport na vrcholové úrovni s kvalitní školní výukou. Od 3. do 9. třídy fungují na škole sportovní třídy. Pro mladé Bílé tygry je výhodou, že hokejové tréninky jsou vhodně kombinované s vyučováním. Učitelé tělocviku a trenéři vzájemně komunikují a spolupracují při sportovní přípravě mladých hokejistů. Od roku 2011 uplatňuje školy úspěšnou koncepční práci s talentovanou mládeží i u krasobruslařů.

Prioritní předměty

Škola klade důraz na kvalitní výuku prioritních předmětů – matematiky, českého jazyka, cizích jazyků (angličtina a němčina) a výpočetní techniky.

Rozvoj nadstandardních předmětů

Poskytujeme rozšířenou nabídku předmětů výpočetní technika (začínáme ve 4. třídě a dále je obsažena ve všech následujících ročnících) a ekologická výchova (v 6. a 7. třídě, a dále formou rozmanitých projektů a projektových dnů)

Rodinná atmosféra

Nejsme velkokapacitní škola. Průměr žáků ve třídě je okolo 21. To umožňuje se více věnovat pomalejším dětem. Z důvodu zvyšujícího se počtu integrovaných dětí a dětí zařazených do programu SPUCH (specifické poruchy učení a chování) škola rozšířila nabídku kroužků "Ve škole po škole", ve kterých se pod vedením specializovaného pedagoga děti doučují a odstraňují své školní nedostatky.

Atletický stadion. Škola využívá špičkové atletické sportoviště a další zařízení areálu k výuce.
Atletický stadion. Škola využívá špičkové atletické sportoviště a další zařízení areálu k výuce.

Budova II. Prvňáčci a druháčci se učí v oddělené budově.
Budova II. Prvňáčci a druháčci se učí v oddělené budově.

Hokejová reprezentace Libereckého kraje na Zimních olympijských hrách dětí a mládeže 2010
Hokejová reprezentace Libereckého kraje na Zimních olympijských hrách dětí a mládeže 2010

Jsme jedna velká rodina. Žáci, učitelé a rodiče se pravidelně poslední dubnovou sobotu schází na společný výstup na Ještěd
Jsme jedna velká rodina. Žáci, učitelé a rodiče se pravidelně poslední dubnovou sobotu schází na společný výstup na Ještěd

Máme rádi školní projekty. Halloween ve škole, říjen 2010
Máme rádi školní projekty. Halloween ve škole, říjen 2010

Multimediální učebna společenských věd, využíváme interaktivní tabule a další moderní didaktickou techniku
Multimediální učebna společenských věd, využíváme interaktivní tabule a další moderní didaktickou techniku

Pasování na čtenáře. Čeká každého prvňáčka. Duben 2010
Pasování na čtenáře. Čeká každého prvňáčka. Duben 2010

Pořádáme zájezdy do zahraničí, Drážďany, prosinec 2008
Pořádáme zájezdy do zahraničí, Drážďany, prosinec 2008

Praktická výuka nesmí chybět. Lucemburkové ve škole, květen 2007
Praktická výuka nesmí chybět. Lucemburkové ve škole, květen 2007

První školní den. Žáky přichází tradičně přivítat naši kamarádi Bílí Tygři Liberec
První školní den. Žáky přichází tradičně přivítat naši kamarádi Bílí Tygři Liberec

Školní družina pořádá několikrát do roka výlety.Kryštofovo údolí, listopad 2007
Školní družina pořádá několikrát do roka výlety.Kryštofovo údolí, listopad 2007

Ve škole po škole - v zájmovém kroužku pracují děti prostřednictvím her a praktických úkolů na odstraňování potíží s učením
Ve škole po škole - v zájmovém kroužku pracují děti prostřednictvím her a praktických úkolů na odstraňování potíží s učením

Víceúčelový dětský park, který byl postaven školou s využitím finančních prostředků podpory Evropské unie a slavnostně otevřen 5.9.2009
Víceúčelový dětský park, který byl postaven školou s využitím finančních prostředků podpory Evropské unie a slavnostně otevřen 5.9.2009

Víceúčelový park je využíván širokou veřejností a zejména rodinami a dětmi z růžodolské části Liberce
Víceúčelový park je využíván širokou veřejností a zejména rodinami a dětmi z růžodolské části Liberce

Žáci sedmých tříd jezdí každý rok na pobytový lyžařský výcvikový zájezd, Rokytnice nad Jizerou únor 2010.
Žáci sedmých tříd jezdí každý rok na pobytový lyžařský výcvikový zájezd, Rokytnice nad Jizerou únor 2010.

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”