Výstup na Ještěd

 den otevřených dveříO škole - Základní informace o škole

Škola
  • škola s právní subjektivitou
  • fakultní škola Technické univerzity v Liberci
  • škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy
  • program péče o sportovně nadané děti se zaměřením na lední hokej, krasobruslení, judo a gymnastiku
  • školu navštěvuje okolo 450 žáků
SCIO

Škola se nachází v klidné lokalitě zaměřené na sportovní vyžití liberecké veřejnosti. V těsné blízkosti stojí Home Credit aréna a Městský atletický stadion, jejichž sportoviště škola využívá pro školní výuku i mimoškolní vyžití svých žáků.

Školní vyučování probíhá ve dvou budovách. V hlavní historické budově z roku 1905 se nachází třídy 3. – 9. ročníků, v budově A se učí děti 1. a 2. třídy a je zde umístěna školní družina.

Naše škola nabízí a poskytuje

Vzdělání a kvalitní přípravu na další studium

Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Sportem ke zdraví, školou k poznání a vědění". Ve své činnosti usiluje o výchovu, komplexní vzdělávání a přípravu žáků pro další studium a profesní uplatnění. Z nadprůměrných výsledků žáků naší školy ve srovnávacím testování SCIO v uplynulých pěti letech vyplývá kvalitní koncepční připravenost našich absolventů.

Kvalitu vzdělání dokazují naši žáci rovněž při přijímacích zkouškách na střední školy.

Rozšířená výuka tělesné výchovy

Škola podporuje všestranný pohybový rozvoj dětí a žáky vede k aktivnímu životu a sportovnímu vyžití. Z toho důvodu je v učebním plánu školy na základě školního vzdělávacího programu rozšířen počet hodin tělesné výchovy na 3 hodiny týdně. Výuka tělesné výchovy probíhá dle pevně stanovené školní koncepce a strategie. V prvních a druhých třídách asistují vyučujícím tělocviku ve výuce profesionální trenéři juda a tance, pod jejichž vedením se děti učí základním pohybovým dovednostem. V následujících ročnících se žáci věnují jednotlivým sportovním odvětvím (atletika, plavání, turistika, lyžování, míčové sporty a kolektivní pohybové hry) v hodinách tělesné výchovy a prostřednictvím kurzů.

Sportovní zaměření

Škola má propracovaný systém poskytování péče sportovně nadaným žákům a žákyním. V tomto směru aktivně spolupracuje s profesionálními oddíly v oblastech ledního hokeje (Bílí Tygři Liberec), krasobruslení (BK Variace Liberec), juda (Judoclub Liberec) a gymnastiky. Ve spolupráci s oddíly se úspěšně daří sloučit sport na vrcholové úrovni s kvalitní školní výukou. S péčí o sportovně nadané děti má škola dlouholeté zkušenosti. Sportovní třídy ledního hokeje mají již více než pětatřicetiletou tradici. Pro mladé Bílé tygry je výhodou, že hokejové tréninky jsou vhodně kombinované s vyučováním. Učitelé tělocviku a trenéři vzájemně komunikují a spolupracují při sportovní přípravě mladých sportovců. Od roku 2011 uplatňuje školy úspěšnou koncepční práci s talentovanou mládeží u krasobruslařů. V roce 2015 zahájila škola aktivní spolupráci s Judoclubem Liberec v rámci projektu „Judo do škol“.

Prioritní předměty

Škola klade důraz na kvalitní výuku prioritních předmětů – matematiky, českého jazyka a cizích jazyků (angličtina a němčina).

Rodinná atmosféra

Naším cílem je udržovat co nejlepší vztahy mezi rodinou žáka a školou. Aktivně komunikujeme s rodiči a vytváříme příležitosti k neformálnímu setkávání žáků, rodičů a zaměstnanců školy. V průběhu školního roku realizujeme společné akce, kterých se mohou rodiče zúčastnit.

Atletický stadion. Škola využívá špičkové atletické sportoviště a další zařízení areálu k výuce.
Atletický stadion. Škola využívá špičkové atletické sportoviště a další zařízení areálu k výuce.

Budova II. Prvňáčci a druháčci se učí v oddělené budově.
Budova II. Prvňáčci a druháčci se učí v oddělené budově.

Hokejová reprezentace Libereckého kraje na Zimních olympijských hrách dětí a mládeže 2010
Hokejová reprezentace Libereckého kraje na Zimních olympijských hrách dětí a mládeže 2010

Jsme jedna velká rodina. Žáci, učitelé a rodiče se pravidelně poslední dubnovou sobotu schází na společný výstup na Ještěd
Jsme jedna velká rodina. Žáci, učitelé a rodiče se pravidelně poslední dubnovou sobotu schází na společný výstup na Ještěd

Máme rádi školní projekty. Halloween ve škole, říjen 2010
Máme rádi školní projekty. Halloween ve škole, říjen 2010

Multimediální učebna společenských věd, využíváme interaktivní tabule a další moderní didaktickou techniku
Multimediální učebna společenských věd, využíváme interaktivní tabule a další moderní didaktickou techniku

Pasování na čtenáře. Čeká každého prvňáčka. Duben 2010
Pasování na čtenáře. Čeká každého prvňáčka. Duben 2010

Pořádáme zájezdy do zahraničí, Drážďany, prosinec 2008
Pořádáme zájezdy do zahraničí, Drážďany, prosinec 2008

Praktická výuka nesmí chybět. Lucemburkové ve škole, květen 2007
Praktická výuka nesmí chybět. Lucemburkové ve škole, květen 2007

První školní den. Žáky přichází tradičně přivítat naši kamarádi Bílí Tygři Liberec
První školní den. Žáky přichází tradičně přivítat naši kamarádi Bílí Tygři Liberec

Školní družina pořádá několikrát do roka výlety.Kryštofovo údolí, listopad 2007
Školní družina pořádá několikrát do roka výlety.Kryštofovo údolí, listopad 2007

Ve škole po škole - v zájmovém kroužku pracují děti prostřednictvím her a praktických úkolů na odstraňování potíží s učením
Ve škole po škole - v zájmovém kroužku pracují děti prostřednictvím her a praktických úkolů na odstraňování potíží s učením

Víceúčelový dětský park, který byl postaven školou s využitím finančních prostředků podpory Evropské unie a slavnostně otevřen 5.9.2009
Víceúčelový dětský park, který byl postaven školou s využitím finančních prostředků podpory Evropské unie a slavnostně otevřen 5.9.2009

Víceúčelový park je využíván širokou veřejností a zejména rodinami a dětmi z růžodolské části Liberce
Víceúčelový park je využíván širokou veřejností a zejména rodinami a dětmi z růžodolské části Liberce

Žáci sedmých tříd jezdí každý rok na pobytový lyžařský výcvikový zájezd, Rokytnice nad Jizerou únor 2010.
Žáci sedmých tříd jezdí každý rok na pobytový lyžařský výcvikový zájezd, Rokytnice nad Jizerou únor 2010.

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”