O škole - Vedení a správa školy

Vedení školy:

Ředitel:Mgr.Radek Hanuš, hanus@zsuskoly.cz
Zástupce ředitele (1.st.):Mgr. Jitka Vojčiniaková, vojciniakova@zsuskoly.cz
Zástupce ředitele (2.st.):Mgr. Věra Chlumská, chlumska@zsuskoly.cz
Hospodářka:Mgr. Marcela Wiesenbergerová, zs16@volny.cz

Další rozdělení funkcí:

Výchovný poradce:Mgr.Lucie Čechová, Mgr. Miluše Kodatová
ICT manažer a koordinátor:Petr Herder
Metodik rizikového chování:Mgr. Periklis Papas
Mládež a kultura:Mgr. Monika Holmanová
Koordinátor sportovní přípravy hokejových tříd:Mgr. Jakub Mulač
Koordinátor sportovních soutěží:Mgr. Mirko Stodola
Ekologické aktivity a environmentální výchova:Mgr. Světlana Sedláková

Správa budov:

Školník a správce budov:Pavel Vojčiniak

Školní jídelna a kuchyně:

Vedoucí školní jídelny:Hana Nosková
Vedoucí kuchařka:Eva Hejkalová
Kuchařky:Drahomíra Pacltová
Kateřina Válková
Marcela Zoreníková
Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”