O škole - Sportovní zaměření

Lední hokej

Vzdělávání a školní příprava libereckých hokejistů má na základní škole „U Školy“ dlouhou tradici. První sportovní třídy byly otevřeny ve školním roce 1979/1980. Od té doby prošlo školními lavicemi mnoho špičkových hráčů a trenérů (Leo Gudas, Zdeněk Orct, Petr Nedvěd, Filip Pešán, Láďa Šmíd), ale i talentovaných hokejistů, kteří se rozhodli, že kariéru budou budovat v jiném oboru. Základní myšlenkou programu podpory mladých hokejistů je, že na prvním místě je vzdělání. S tím se ztotožňují učitelé, trenéři i rodiče nadaných sportovců a musí ji vzít za svou i sami hokejisté.

Škola umožňuje mladým talentovaným sportovců úspěšně zkombinovat školní povinnosti s náročnou sportovní přípravou. Od 3. ročníku upravuje škola mladým hokejistům rozvrhy tak, aby jejich výuka přesně navazovala na tréninky, a žáci tak nezameškávají školní výukové předměty. Pro výjimečně talentované sportovce vytváří škola individuální vzdělávací plány, které jim umožňují intenzivní sportovní přípravu. Od školního roku 2015/2016 přešla škola na model „školních tréninkových skupin“. Protože v důsledku herního systému mládežnických hokejových týmů se schází v jednom ročníku školy příslušníci dvou hokejových týmů (mladší – starší), daří se díky tréninkovým skupinám lépe „vyladit“ školní rozvrh s tréninkovými jednotkami. A další nezanedbatelnou výhodou je, že sportovci jsou v jedné třídě i s „nesportovními dětmi“ a nevytváří se tak nezdravé homogenní prostředí chlapeckých hokejových tříd.

O úspěšnosti programu svědčí velké množství absolventů, kteří se probojují do klubů české hokejové extraligy nebo se dokážou uplatnit na mezinárodní hokejové scéně, a rovněž vysoké procento žáků, kteří pokračují v dalším studiu na středních školách.

partner: hokejový oddíl BÍLÍ TYGŘI LIBEREC
koordinace školní a sportovní přípravy hokejistů: Mgr. Jiří Bermann (bermann@zsuskoly.cz)

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC

Krasobruslení

Dobré zkušenosti s programem podpory sportovně talentované mládeže uplatňuje škola od roku 2011 i v péči o krasobruslaře. Děvčata a chlapci z krasobruslařského oddílu BK Variace Liberec využívají možnost navštěvovat dva školní tréninky krasobruslení týdně. Stejně jako v případě hokejistů i třídní učitelé krasobruslařů komunikují s trenéry BK Variace a vzájemně se informují o podrobnostech, které se týkají školní práce i sportovní přípravy. Zájem o Školní tréninkovou skupinu krasobruslařů ze strany rodičů i dětí roste rok od roku.

partner: BK VARIACE LIBEREC
zodpovědné osoby: Juraj Sviatko, šéftrenér (bkvariace@variace.net), Vladimíra Vozková, školní koordinátor ŠTSK (vozkova@zsuskoly.cz)

BK VARIACE LIBEREC

Judo

Od roku 2015 se škola zapojila ve spolupráci s partnerským oddílem Judoclub Liberec do projektu „Judo ve škole“. Žáci 1. a 2. tříd se v rámci hodin tělesné výchovy věnují pravidelně všeobecné sportovní průpravě pod dohledem profesionálních trenérů juda. Zařazení cyklických tréninků juda do výuky umožnila rozšířená výuka tělesné výchovy, kdy většina tříd má ve svém rozvrhu místo obvyklých dvou 3 hodiny tělesné výchovy týdně. Od třetího ročníku pak sportovně talentované děti využívají výhod programu podpory sportovně talentované mládeže.

partner: JUDOCLUB LIBEREC
zodpovědná osoba: Pavel Kytýr(Pavel.Kytyr@gmail.com)

JUDOCLUB LIBERECZákladní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”