O škole - Školská rada

Členové rady:

Mgr.Věra Chlumská, zástupce zaměstnanců školy, zvolena 22.9.2021

Daniel Princ, zástupce oprávněných osob, zvolen  22.9.2021

Ing. Vladislav Rozsypal, zástupce oprávněných osob, zvolen  22.9.2021

Lumír Vadovský, zástupce zřizovatele, jmenován 12.10.2021

Mgr. Jitka Vojčiniaková, zástupce zaměstnanců školy, zvolena  22.9.2021

Zápisy rady školy:

V současné době nejsou k dispozici žádné zápisy.

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”