O škole - Rada rodičů

Rada rodičů je zastupitelský orgán zákonných zástupců žáků školy. Je svolávána čtyřikrát do roka ředitelem školy, vždy před třídními schůzkami.

Členové rady:

 

Jitka Hájková, zástupce 1.A

Olga Křížková, 1.B

Jiří Kulhavý, 2.A

Eva Bachroňová, 2.B

                          , 3.A

Jakub Šebesta, 3.B

Martina Hrabálková, 4.A

Milena Čančíková, 4.B

Lucie Wagnerová, 4.C

Jana Bělohubá, 5.A

Patrik Šafařík, 5.B

Jitka Fialová, 6.A

Jitka Gřešulová, 6.B

Jitka Burianová, 7.A

Tomáš Kučera, 7.B

Petr Šolc, 8.A

Radka Fišerová, 8.B

Martina Míková, 9.A

Dana Apková, 9.B

 

 

Zápisy rady rodičů:

Položky: <<< 1-2 >>>
Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”