O škole - Rada rodičů

Rada rodičů je zastupitelský orgán zákonných zástupců žáků školy. Je svolávána čtyřikrát do roka ředitelem školy, vždy před třídními schůzkami.

Členové rady:

 

Šárka Kopecká, zástupce 1.A

Barbora Buzovská, 1.B

Eva Říhová, 2.A

Rudolf Kudr, 2.B

Gabriela Vašáková, 3.A

Martina Ježková, 3.B

Jitka Hájková, 4.A

Olga Křížková, 4.B

Jiří Kulhavý, 5.A

Eva Bachroňová, 5.B

Libuše Blahoutová , 6.A

Jakub Šebesta, 6.B

Martina Mihulková, 7.A

Eva Kadlečíková, 7.B

Lucie Wagnerová, 7.C

Jana Bělohubá, 8.A

Pavla Petrová, 8.B

Jitka Fialová, 9.A

Miroslava Kancová, 9.B

 

 

Zápisy rady rodičů:

Položky: <<< 1-5 >>>
Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”