O škole - Rada rodičů

Rada rodičů, 11.4.2019

 

Datum: 11.4.2019

Místo: učebna AJ

Přítomno: 10 členů

 Rada projednala:

 1.        Rozdělení zisku ze sběru papíru (prosinec - duben) a převedení podílu do třídních fondů.

 Zástupci tříd obdrželi vyhodnocení sběru papíru a rada rodičů odsouhlasila převedení podílu ze sběru do třídních fondů jednotlivých tříd:

 2.        Řešení dopravní situace u přechodu v ulici Jeronýmova. Ředitel školy obdržel toto stanovisko odboru správy veřejného majetku Magistrátu města Liberec (vedoucí oddělení technické správy Ing. Jiří Kovačičin k otázce řešení dopravní situace u nebezpečného přechodu před školou v ulici Jeronýmova. „Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v předmětné křižovatce by měly proběhnout v letošním roce, do té doby je zvláště důležité, aby všichni účastníci silničního provozu dodržovali pravidla a dbali ohleduplnosti vůči ostatním. Dále město připravuje dokumentaci na úpravu dopravního značení v širší lokalitě (Jeronýmova, Karolíny světlé, 28. října a přilehlé ulice), jež by mělo vést k legalizaci co nejvyššího počtu parkovacích stání a zároveň ke zklidnění dopravy.“

3.        Podněty rodičů

 3.1.   Sociální fond. Rada rodičů odsouhlasila čerpání sociálního fondu ve prospěch žáka navrženého ředitelem školy. Ředitel dále informoval o stavu obou fondů SRPŠ. Sociální fond i sportovní fond disponují k dnešnímu dni dostatečnou finanční rezervou.

 3.2.   Agresivní chování žáků. Zástupce rodičů 4.C poukázal na problémy s agresivními útoky žákyně 4.C vůči spolužákům. Ředitel školy vysvětlil, jaké kroky podnikla škola k řešení problémů s touto žákyní. Zároveň ředitel potvrdil, že chování žáků se zhoršuje obecně, především vlivem médií, sociálních sítí a dalších negativních vlivů současné společnosti.

← Zpět na seznam zápisů

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”