O škole - Pedagogický sbor

Učitelé I. stupně:

Mgr. Milena Böhmová• e-mail: bohmova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:00 – 13:30
• třídní učitelka 4.B
• specializace 1. stupeň
Mgr. Irena Bovijn• e-mail: bovijn@zsuskoly.cz
• konzultace: čtvrtek 13:00 – 13:30
• třídní učitelka 4.A
• specializace 1. stupeň
Mgr. Monika Holmanová• e-mail: holmanova@zsuskoly.cz
• konzultace: čtvrtek 13:00 – 13:30
• třídní učitelka 2.B
• specializace 1. stupeň, hudební výchova
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Liběna Johnová• e-mail: johnova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:00 – 14:00
• třídní učitelka 1.A
• specializace 1. stupeň
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Miluše Kodatová• e-mail: kodatova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:00 – 14:00
• třídní učitelka 2.A
• výchovná poradkyně
• specializace 1. stupeň
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Periklis Papas• e-mail: papas@zsuskoly.cz
• konzultace: čtvrtek 14:00 – 15:00
• třídní učitel 3.B
• specializace 1 .stupeň, tělesná výchova
• metodik prevence rizikového chování
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Světlana Sedláková• e-mail: sedlakova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:30 – 14:00
• třídní učitelka 3.A
• specializace 1. stupeň, ekologie
• koordinátor environmentální výchovy
• školní koordinátor sběru recyklovatelného odpadu
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Lucie Soukupová• e-mail: soukupova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:00 – 14:00
• třídní učitelka 1.B
• specializace 1. stupeň
Mgr. Jitka Tomášová• e-mail: tomasova@zsuskoly.cz
• konzultace: úterý 13:00 – 14:00
• třídní učitelka 5.A
• specializace 1. stupeň
Mgr. Eliška Ulvrová• e-mail: eliska.ulvrova@zsuskoly.cz
• konzultace: po domluvě
• třídní učitelka 5.B
• specializace 1. stupeň
Mgr. Jitka Vojčiniaková• e-mail: vojciniakova@zsuskoly.cz
• konzultace: po domluvě
• zástupkyně ředitele školy
• koordinátor ŠVP
• koordinátor inkluze
• specializace 1. stupeň, český jazyk, výtvarná výchova
• vedoucí metodického sdružení 1.stupně ZŠ

Učitelé II. Stupně:

Mgr. Petra Bartovič• e-mail: bartovic@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 14:00 – 14:45
• specializace anglický jazyk, mediální výchova
Mgr. Dana Baštincová• e-mail: bastincova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 12:45 – 13:20
• třídní učitelka 6.B
• specializace tělesná výchova, zeměpis
Mgr. Lucie Čechová• e-mail: cechova@zsuskoly.cz
• konzultace: úterý 14:00 – 14:45
• třídní učitelka 8.B
• specializace český jazyk, občanská výchova
• vedoucí školní metodické komise českého jazyka
• výchovný poradce
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Jana Flossmannová• e-mail: flossmannova@zsuskoly.cz
• konzultace: čtvrtek 14:15 – 15:00
• specializace anglický jazyk
Ing. Libuše Hájková• e-mail: hajkova@zsuskoly.cz
• konzultace: úterý 13:30 – 14:00
• třídní učitelka 9.C
• specializace matematika
• vedoucí školní metodické komise Matematika a její aplikace
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Radek Hanuš• e-mail: hanus@zsuskoly.cz
• konzultace: po domluvě
• ředitel školy
• specializace dějepis, německý jazyk
• vedoucí metodického sdružení Člověk a společnost
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Ing. Jiřina Hartová• e-mail: hartova@zsuskoly.cz
• konzultace: čtvrtek 13:00 – 13:30
• specializace anglický jazyk
Bc. Pavel Heč• e-mail: hec@zsuskoly.cz
• konzultace: po domluvě
• specializace pracovní činnosti
Petr Herder• e-mail: herder@zsuskoly.cz
• konzultace: úterý 13:00 – 14:00
• koordinátor ICT
• specializace informatika
Tereza Hopová• e-mail: hopova@zsuskoly.cz
• konzultace: úterý 13:00 – 14:00
• specializace fyzika
• výtvarná činnost, keramika
Mgr. Věra Chlumská• e-mail: chlumska@zsuskoly.cz
• konzultace: po domluvě
• zástupkyně ředitele
• specializace 1. stupeň
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Jitka Jánská• e-mail: janska@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 14:00 – 14:45
• třídní učitelka 6.A
• specializace český jazyk, německý jazyk
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Bc. Veronika Jégrová• e-mail: jegrova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:40 – 14:25
• specializace anglický jazyk, tělesná výchova
Mgr. Daniel Kadlečík• e-mail: kadlecik@zsuskoly.cz
• konzultace: kdykoli, i víkendy
• specializace zeměpis, tělesná výchova
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Jindřich Kafka• e-mail: kafka@zsuskoly.cz
• konzultace: kdykoli, i víkendy
• vedoucí školního parlamentu
• specializace dějepis, výchova k občanství
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Hana Kotková• e-mail: kotkova@zsuskoly.cz
• konzultace: úterý 14:00 – 14:30
• specializace chemie, matematika
• třídní učitelka 7.A
• fakultní cvičný učitel FP TUL
• projekt „Hejbni kostrou“
Mgr. Ondřej Kuthan• e-mail: kuthan@zsuskoly.cz
• konzultace: úterý 13:30 – 14:30
• specializace anglický jazyk
Mgr. Jakub Mulač• e-mail: mulac@zsuskoly.cz
• konzultace: po domluvě
• specializace tělesná výchova
Mgr. Martina Plodková• e-mail: plodkova@zsuskoly.cz
• konzultace: středa 14:00 – 15:00
• specializace 1. stupeň, hudební výchova
• třídní učitelka 9.B
• vedoucí metodického sdružení „Umění a kultura“
Bc. Denisa Reimannová• e-mail: reimannova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 14:00 – 14:30
• specializace český jazyk
Mgr. Mirko Stodola• e-mail: stodola@zsuskoly.cz
• konzultace: úterý 13:45 – 14:45
• třídní učitel 7.B
• koordinátor sportovních soutěží
• vedoucí metodického sdružení "Člověk a zdraví"
• specializace matematika, tělesná výchova
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Bc. Veronika Nicole Švarcrová• e-mail: svarcrova@zsuskoly.cz
• konzultace: po domluvě
• specializace anglický jazyk, rodilý mluvčí
• vedoucí metodického sdružení „Cizí jazyky“
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Ing. Randa Tomehová• e-mail: tomehova@zsuskoly.cz
• konzultace: středa 13:30 – 14:00
• specializace anglický jazyk, výtvarná výchova, francouzský jazyk
Bc. Leona Vladařová• e-mail: vladarova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:30 – 14:15
• třídní učitelka 9.A
• specializace přírodopis, dějepis
• vedoucí metodického sdružení Člověk a příroda
Mgr. Jitka Zatloukalová• e-mail: zatloukalova@zsuskoly.cz
• konzultace: po domluvě
• třídní učitelka 8.A
• kariérní poradce
• specializace německý jazyk, anglický jazyk

Asistenti pedagoga:

Ing. Jiřina Hartová• e-mail: hartova@zsuskoly.cz
Tereza Hopová• e-mail: hopova@zsuskoly.cz
Gabriela Jevčičová• e-mail: jevcicova@zsuskoly.cz
Martina Mihulková• e-mail: mihulkova@zsuskoly.cz
Michaela Němcová• e-mail: nemcova@zsuskoly.cz
Radka Odvárková• e-mail: odvarkova@zsuskoly.cz
Zdeňka Šturmová• e-mail: sturmova@zsuskoly.cz
Hana Ulvrová• e-mail: ulvrova@zsuskoly.cz
Vladimíra Vozková• e-mail: vozkova@zsuskoly.cz
Anastassiia Zaitseva• e-mail: zaitseva@zsuskoly.cz

Tygří klub:

Markéta Vondroušová• e-mail: vondrousova@zsuskoly.cz
Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”