O škole - Pedagogický sbor

Učitelé I. stupně:

Mgr. Milena Böhmová• e-mail: bohmova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:00 – 13:30
• třídní učitelka 1.B
• specializace 1. stupeň
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Kamila Hejlíková• e-mail: hejlikova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:00 – 14:00
• třídní učitelka 1.A
• specializace 1 .stupeň
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Monika Holmanová• e-mail: holmanova@zsuskoly.cz
• konzultace: po domluvě
• specializace 1 .stupeň, tělesná výchova, anglický jazyk
Mgr. Věra Chlumská• e-mail: chlumska@zsuskoly.cz
• konzultace: čtvrtek 13:00 – 14:00
• třídní učitelka 5.B
• specializace 1 .stupeň
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Liběna Johnová• e-mail: johnova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:00 – 14:00
• třídní učitelka 2.B
• specializace 1 .stupeň
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Miluše Kodatová• e-mail: kodatova@zsuskoly.cz
• konzultace: úterý 12:45 – 13:45
• třídní učitelka 5.A
• specializace 1. stupeň
Mgr. Periklis Papas• e-mail: papas@zsuskoly.cz
• konzultace: úterý 13:00 – 13:30
• třídní učitel 4.C
• specializace 1 .stupeň, tělesná výchova
• metodik prevence rizikového chování
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Martina Plodková• e-mail: plodkova@zsuskoly.cz
• konzultace: úterý 13:30 – 14:15
• třídní učitelka 4.B
• specializace 1 .stupeň, hudební výchova
• vedoucí metodického sdružení „Umění a kultura“
Mgr. Kateřina Prokophová• e-mail: prokophova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:30 – 14:00
• třídní učitelka 3.B
• specializace 1 .stupeň, výtvarná výchova
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Světlana Sedláková• e-mail: sedlakova@zsuskoly.cz
• konzultace: úterý 12:50 – 13:30
• třídní učitelka 4.A
• specializace 1. stupeň, ekologie
• koordinátor environmentální výchovy
• školní koordinátor sběru recyklovatelného odpadu
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Lucie Soukupová• e-mail: soukupova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:00 – 14:00
• třídní učitelka 2.A
• specializace 1 .stupeň
Mgr. Klára Zádová• e-mail: zadova@zsuskoly.cz
• konzultace: čtvrtek 13:15 – 13:45
• třídní učitelka 3.A
• specializace 1. stupeň

Učitelé II. Stupně:

Mgr. Jiří Bermann• e-mail: bermann@zsuskoly.cz
• konzultace: po domluvě
• koordinátor sportovní přípravy, trenér
• specializace tělesná výchova, občanská výchova
Mgr. Lucie Čechová• e-mail: cechova@zsuskoly.cz
• konzultace: úterý 13:00 – 14:00
• třídní učitelka 7.B
• specializace český jazyk, občanská výchova
• vedoucí školní metodické komise českého jazyka
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Andrea Dedeciusová• e-mail: dedeciusova@zsuskoly.cz
• konzultace: úterý 13:00 – 13:30
• specializace anglický jazyk
Ing. Libuše Hájková• e-mail: hajkova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:30 – 14:30
• třídní učitelka 6.B
• specializace matematika, anglický jazyk
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Radek Hanuš• e-mail: hanus@zsuskoly.cz
• konzultace: po domluvě
• ředitel školy
• specializace dějepis, německý jazyk
• vedoucí metodického sdružení cizích jazyků
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Bc. Pavel Heč• e-mail: hec@zsuskoly.cz
• konzultace: po domluvě
• specializace pracovní činnosti
Mgr. Jitka Jánská• e-mail: janska@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:00 –14:00
• třídní učitelka 9.A
• specializace český jazyk, německý jazyk
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Daniel Kadlečík• e-mail: kadlecik@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:30 – 14:00
• třídní učitel 9.B
• specializace zeměpis, tělesná výchova
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Jindřich Kafka• e-mail: kafka@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 14:00 – 15:00
• specializace specializace dějepis, výchova k občanství
Ing. Dalimil Keršláger• e-mail: kerslager@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 14:00 – 14:30
• manažer ICT
• specializace informatika
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Jakub Kornfeld• e-mail: kornfeld@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:00 – 13:45
• specializace anglický jazyk
Mgr. Hana Kotková• e-mail: kotkova@zsuskoly.cz
• konzultace: čtvrtek 13:00 – 14:00
• specializace chemie, matematika
• fakultní cvičný učitel FP TUL
• vedoucí školní metodické komise matematiky
Mgr. Mirko Stodola• e-mail: stodola@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:40 – 14:25
• třídní učitel 8.B
• koordinátor sportovních soutěží
• vedoucí metodického sdružení "Člověk a zdraví"
• specializace matematika, tělesná výchova
• fakultní cvičný učitel FP TUL
David Syrovátka• e-mail: syrovatka@zsuskoly.cz
• konzultace: čtvrtek 14:00 – 15:00
• specializace anglický jazyk, chemie
Mgr. Libuše Šrámková• e-mail: sramkova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:30 – 14:30
• třídní učitelka 8.A
• specializace tělesná výchova, přírodopis
• vedoucí metodického sdružení "Člověk a příroda"
Bc. Veronika Nicole Švarcrová• e-mail: svarcrova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 14:00 – 14:30
• specializace anglický jazyk, rodilý mluvčí
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Jitka Vojčiniaková• e-mail: vojciniakova@zsuskoly.cz
• konzultace: po domluvě
• zástupkyně ředitele školy
• koordinátor ŠVP
• koordinátor inkluze
• specializace 1. stupeň, český jazyk, výtvarná výchova
• vedoucí metodického sdružení 1. stupně ZŠ
Mgr. Jitka Zatloukalová• e-mail: zatloukalova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:00 – 13:30
• třídní učitelka 7.A
• výchovný poradce
• kariérní poradce
• specializace německý jazyk, anglický jazyk

Asistenti pedagoga:

Jitka Gřešulová• e-mail: gresulova@zsuskoly.cz
Ing. Jiřina Hartová• e-mail: hartova@zsuskoly.cz
Martina Hrabálková• e-mail: hrabalkova@zsuskoly.cz
Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”