O škole - Pedagogický sbor

Učitelé I. stupně:

Mgr. Dana Baštincová• e-mail: bastincova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:00 – 14:00
• třídní učitelka 2.A
• specializace 1. stupeň, tělesná výchova, zeměpis
Mgr. Milena Böhmová• e-mail: bohmova@zsuskoly.cz
• konzultace: úterý, středa 7:30 – 7:55
• třídní učitelka 1.B
• specializace 1. stupeň
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Irena Bovijn• e-mail: bovijn@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:00 – 14:00
• třídní učitelka 1.A
• specializace 1 .stupeň
Mgr. Monika Holmanová• e-mail: holmanova@zsuskoly.cz
• konzultace: středa 13:00 – 14:00
• třídní učitelka 5.A
• specializace 1 .stupeň, hudební výchova
• vedoucí metodického sdružení „Umění a kultura“
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Věra Chlumská• e-mail: chlumska@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:30 – 14:30
• třídní učitelka 4.B
• specializace 1 .stupeň
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Liběna Johnová• e-mail: johnova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:00 – 14:00
• třídní učitelka 2.B
• specializace 1. stupeň
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Miluše Kodatová• e-mail: kodatova@zsuskoly.cz
• konzultace: úterý 13:00 – 14:00
• třídní učitelka 4.A
• výchovná poradkyně
• specializace 1. stupeň
Mgr. Periklis Papas• e-mail: papas@zsuskoly.cz
• konzultace: úterý 14:00 – 15:00
• třídní učitel 3. B
• specializace 1 .stupeň, tělesná výchova
• metodik prevence rizikového chování
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Kateřina Prokophová• e-mail: prokophova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:00 – 14:00
• třídní učitelka 5.B
• specializace 1 .stupeň, výtvarná výchova
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Světlana Sedláková• e-mail: sedlakova@zsuskoly.cz
• konzultace: úterý 13:40 – 14:25
• třídní učitelka 3.B
• specializace 1. stupeň, ekologie
• koordinátor environmentální výchovy
• školní koordinátor sběru recyklovatelného odpadu
• fakultní cvičný učitel FP TUL

Učitelé II. Stupně:

Mgr. Jiří Bermann• e-mail: bermann@zsuskoly.cz
• konzultace: po domluvě
• koordinátor sportovní přípravy, trenér
• specializace tělesná výchova, občanská výchova
Mgr. Lucie Čechová• e-mail: cechova@zsuskoly.cz
• konzultace: středa 13:30 – 14:30
• třídní učitelka 9.B
• specializace český jazyk, občanská výchova
• vedoucí školní metodické komise českého jazyka
• výchovný poradce
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Ing. Libuše Hájková• e-mail: hajkova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:30 – 14:30
• třídní učitelka 8.B
• specializace matematika
• vedoucí školní metodické komise Matematika a její aplikace
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Radek Hanuš• e-mail: hanus@zsuskoly.cz
• konzultace: po domluvě
• ředitel školy
• specializace dějepis, německý jazyk
• vedoucí metodického sdružení cizích jazyků
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Bc. Pavel Heč• e-mail: hec@zsuskoly.cz
• konzultace: po domluvě
• specializace pracovní činnosti
Mgr. Jitka Jánská• e-mail: janska@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:30 – 14:30
• třídní učitelka 7.A
• specializace český jazyk, německý jazyk
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Daniel Kadlečík• e-mail: kadlecik@zsuskoly.cz
• • konzultace: čtvrtek 13:30 – 14:30
• specializace zeměpis, tělesná výchova
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Jindřich Kafka• e-mail: kafka@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:30 – 14:30
• specializace specializace dějepis, výchova k občanství
Mgr. Miloslava Kašťáková• e-mail: kastakova@zsuskoly.cz
• konzultace: po domluvě
• specializace 1. stupeň, český jazyk
Ing. Dalimil Keršláger• e-mail: kerslager@zsuskoly.cz
• konzultace: po domluvě
• manažer ICT
• specializace informatika
• fakultní cvičný učitel FP TUL
• krajský metodik
Kristýna Knoppová• e-mail: knoppova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:30 – 14:30
• specializace hudební výchova
Mgr. Hana Kotková• e-mail: kotkova@zsuskoly.cz
• konzultace: úterý 14:00 – 15:00
• specializace chemie, matematika
• třídní učitelka 8.A
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Eva Kunce Dis.• e-mail: kunce@zsuskoly.cz
• konzultace: středa 14:00 – 14:30
• specializace anglický jazyk
• třídní učitelka 7.B
• vedoucí metodického sdružení „Cizí jazyky“
Mgr. Iva Říhová• e-mail: rihova@zsuskoly.cz
• konzultace: středa 13:30 – 14:30
• třídní učitelka 6.C
• specializace anglický jazyk, dějepis
Mgr. Mirko Stodola• e-mail: stodola@zsuskoly.cz
• konzultace: čtvrtek 13:30 – 14:30
• koordinátor sportovních soutěží
• vedoucí metodického sdružení "Člověk a zdraví"
• specializace matematika, tělesná výchova
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Libuše Šrámková• e-mail: sramkova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:30 – 14:15
• specializace tělesná výchova, přírodopis
• vedoucí metodického sdružení "Člověk a příroda"
Bc. Veronika Nicole Švarcrová• e-mail: svarcrova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:00 – 14:00
• specializace anglický jazyk, rodilý mluvčí
• fakultní cvičný učitel FP TUL
Mgr. Ing. Randa Tomehová• e-mail: tomehova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:30 – 14:30
• specializace anglický jazyk, občanská výchova, výtvarná výchova, francouzský jazyk
Bc. Leona Vladařová• e-mail: vladarova@zsuskoly.cz
• konzultace: čtvrtek 13:30 – 14:30
• třídní učitelka 6.A
• specializace přírodopis, dějepis
Mgr. Jitka Vojčiniaková• e-mail: vojciniakova@zsuskoly.cz
• konzultace: po domluvě
• zástupkyně ředitele školy
• koordinátor ŠVP
• koordinátor inkluze
• specializace 1. stupeň, český jazyk, výtvarná výchova
• vedoucí metodického sdružení 1. stupně ZŠ
Mgr. Jitka Zatloukalová• e-mail: zatloukalova@zsuskoly.cz
• konzultace: středa 13:00 – 14:00
• třídní učitelka 9.A
• kariérní poradce
• specializace německý jazyk, anglický jazyk
Mgr. Hana Zýková• e-mail: zykova@zsuskoly.cz
• konzultace: pondělí 13:00 – 14:00
• třídní učitelka 6.B
• specializace přírodopis, chemie, fyzika

Školní poradenské centrum:

Mgr. Michaela Vávrová• e-mail: vavrova@zsuskoly.cz
• konzultace: po domluvě
• specializace speciální pedagogika

Asistenti pedagoga:

Alena Čarná• e-mail: carna@zsuskoly.cz
Ing. Jiřina Hartová• e-mail: hartova@zsuskoly.cz
Martina Mihulková• e-mail: mihulkova@zsuskoly.cz
Radka Odvárková• e-mail: odvarkova@zsuskoly.cz
Hana Ulvrová• e-mail: ulvrova@zsuskoly.cz
Adam Velechovský• e-mail: velechovsky@zsuskoly.cz
Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”