O škole - Rada rodičů

Rada rodičů je zastupitelský orgán zákonných zástupců žáků školy. Je svolávána čtyřikrát do roka ředitelem školy, vždy před třídními schůzkami.

Členové rady:

 

                           , zástupce 1.A

                          , 1.B

Petra Matějková, 2.A

Eva Bachroňová, 2.B

Jana Dentonová, 3.A

Stanislav Sedlák, 3.B

Martina Hrabálková, 4.A

Milena Čančíková, 4.B

Lucie Wagnerová, 4.C

Jana Bělohubá, 5.A

Patrik Šafařík, 5.B

Jana Michálková, 6.A

Jitka Gřešulová, 6.B

Jitka Burianová, 7.A

Tomáš Kučera, 7.B

Petr Šolc, 8.A

Radka Fišerová, 8.B

Martina Míková, 9.A

Dana Apková, 9.B

 

 

Zápisy rady rodičů:

Položky: <<< 1-1 >>>
Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”