O škole - Rada rodičů

Rada rodičů 23.9.2021

 

Datum: 23.9.2021

Místo: učebna AJ

 

Přítomno:  15 členů

Rada projednala:

1)    Hospodaření fondu SRPDŠ

Ředitel školy předložil rodičům přehled hospodaření sdružení v minulém školním roce, včetně rozdělení ze zisku sběru papíru mezi jednotlivé třídy.

2)    Příspěvek SRPŠ

Rada rodičů odsouhlasila příspěvek pro školní rok ve výši 400,- Kč

… sourozenec (druhé dítě) … 200,-, vyšší částku platí starší sourozenec

3)    Fondy SRDPŠ

- Sociální fond: ve fondu je k začátku nového školního roku 247 ,- Kč,

- Sportovní fond: stav fondu k 1.9.2021 … 0,- Kč

Ředitel školy děkuje rodičům, kteří v minulém školním roce darovali nebo zajistili škole finanční i věcný sponzorský dar prostřednictvím sdružení rodičů i osobně.

4)    Ředitel školy prosí ty rodiče, kteří uvažují o poskytnutí finančních prostředků či věcných darů pro dobrou věc a prospěšný účel, aby zvážili možnost laskavého přispění formou sponzorského daru naší škole.

5)    Sběr papíru bude ve školním roce 2021-22 opět v režii SRPDŠ. Zisk ze sběru se jednotlivým třídám bude podle množství (hmotnosti) doneseného papíru rozdělovat v poměru 1:0,8

6)    Formát schůzek Rady rodičů Zástupci rodičů se shodli, že další schůzka Rady rodičů se uskuteční v den třídních schůzek, ale začátek bude posunut na 16.15, aby se jednání Rady nedostávalo do časové tísně.

7)    V tomto školním roce pořádá škola ples. SRPDŠ přijalo výzvu ředitele školy, aby se rodiče prostřednictvím sdružení podíleli na organizaci této společenské události. Do organizačního výboru plesu se zapojí paní M.Kancová, J.Bělohubá, L.Blahoutová a O.Křížková

Prosíme rodiče, kteří by mohli pomoci radou či jinou pomocí, aby kontaktovali zástupce rodičů nebo vedení školy. Dopředu děkujeme za nápady, které pomohou zvýšit kvalitu našeho plesu, či za příspěvky do tomboly.

8)    Pro velký zájem bude škola pokračovat v projektu „Hejbni kostrou“. V průběhu října přibudou nové trasy a žáci i rodiče jsou srdečně zváni, aby si některé trasy prošli.

9)    Rodiče žáků tlumočili informace svých dětí, které občas v jídle ve školní jídelně naleznou vlas. Ředitel školy vydá pokyny, aby personál školní kuchyně přizpůsobil pracovní oděv tomuto riziku. Zároveň ředitel školy nabádá žáky, aby zjištěné nedostatky jídla ihned hlásili personálu školní kuchyně. Není důvod se obávat žádné negativní reakce ze strany kuchyně.

Další schůzka SRPDŠ je plánována na: 2.12.2021 v 16:15

Zápis provedl: R.Hanuš

← Zpět na seznam zápisů

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”