O škole - Rada rodičů

Rad rodičů, 3.12.2019

 

Datum: 3.12.2019

Místo: učebna AJ

Přítomno: 17 členů

 Rada projednala:

 1)    Rozdělení zisku ze sběru papíru (říjen - listopad) a převedení podílu do třídních fondů.

 Rada rodičů odsouhlasila převedení podílu ze sběru do třídních fondů jednotlivých tříd. Přehled je k nahlédnutí na odkazu:

 file:///C:/Users/rhanus/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/vysledky_sberu_rijen_-_listopad_2019%20(1).pdf

 2)    Doplňovací volby do školské rady

Z důvodu přestupu dětí na jinou školu zanikne mandát ve školské radě panu Vladimíru Ježkovi (zástupci oprávněných osob). Ředitel školy proto vyhlašuje termín doplňovacích voleb do školské rady na 16.4.2020 (v době třídních schůzek).

Do 1.4.2020 lze podávat řediteli školy návrhy na kandidáty. Tiskopisy „Návrh na kandidáta do ŠR“ a „Prohlášení kandidáta“ jsou na webových stránkách školy v sekci „Dokumenty ke stažení“.

 

3)    Návleky. Rodiče poukázali na absenci „návleků“ na boty. U vchodů do obou budov školy budou co nejdříve umístěny nádoby s návleky.

 

4)    Ředitel školy reagoval na dotaz, který se týkal horší kvality a nedostatku toaletního papíru. Problémem není horší kvalita či nedostatek hygienických potřeb. Ale zásobníky s toaletním papírem si žáci vyhlédli jako cíl své zábavy. O přestávkách vymotávají papír ze zásobníků, namáčí ho do vody a hází jej po sobě. Důsledkem je pak nedostatek toaletního papíru v zásobníku, špatný estetický dojem (podlaha je pokryta namočeným toaletním papírem i možné zranění (poškozený zásobník toaletního papíru se může vyklopit a někoho zranit). Toaletní papír doplňuje pravidelně do zásobníků pan školník. Na nedostatek hygienických potřeb žáci mají upozornit v kanceláři školy a pan školník doplní.

 

5)    Ředitel školy informoval rodiče o krocích školy namířených proti žákům s agresivními projevy s cílem chránit submisivní děti, které se mohou stát obětí ubližování ze strany těchto žáků.

 

← Zpět na seznam zápisů

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”