O škole - Rada rodičů

Rada rodičů, 23.9.2019

 

Datum: 26.9.2019

Místo: učebna AJ

Přítomno: 15 členů

 Rada projednala:

 1)    Hospodaření fondu SRPDŠ

 Ředitel školy předložil rodičům přehled hospodaření sdružení v minulém školním roce.

 2)    Příspěvek SRPŠ

 Rada rodičů odsouhlasila příspěvek pro školní rok ve výši 400,- Kč

 … sourozenec (druhé dítě) … 200,-, vyšší částku platí starší sourozenec

 3)    Fondy SRDPŠ

 - Sociální fond: ve fondu je k začátku nového školního roku 11.597 ,- Kč,

 - Sportovní fond: stav fondu k 1.9.2019 … 0,- Kč

 Ředitel školy děkuje rodičům, kteří v minulém školním roce darovali nebo zajistili škole sponzorský dar prostřednictvím sdružení rodičů i osobně.

 4)    Ředitel školy prosí ty rodiče, kteří uvažují o poskytnutí finančních prostředků či věcných darů pro dobrou věc a prospěšný účel, aby zvážili možnost laskavého přispění formou sponzorského daru naší škole (vytvoření klidových zón ve škole, podpora čtenářské gramotnosti, obohacení výuky o tablety apod.)

 5)    Sběr papíru bude ve školním roce 2019-20 opět v režii SRPDŠ. Zisk ze sběru se jednotlivým třídám bude podle množství (hmotnosti) doneseného papíru rozdělovat v poměru 1:0,7

 6)    Formát schůzek Rady rodičů Zástupci rodičů se shodli, že další schůzka Rady rodičů se uskuteční v den třídních schůzek, ale začátek bude posunut na 16.15, aby se jednání Rady nedostávalo do časové tísně.

 7)    Paní Hájková navrhla instalaci kamerového systému k bočnímu vchodu do budovy „A“ (vstup pro žáky), kde často dochází agresivnímu chování žáků. Ředitel přislíbil, že se bude snažit do zmíněného prostoru umístit kamery co nejdříve.

Paní Rozsypalová předložila návrh na zřízení „kolárny“. Ačkoliv v minulosti se „kolárna“ ve dvoře u vstupu do tělocvičny neosvědčila, pokusí se vedení školy vyřešit místo či místnost, kam by si žáci mohli kola a koloběžky ukládat.

 

← Zpět na seznam zápisů

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”