Pro žáky i rodiče - Školní jídelna

Vedoucí jídelny: Hana Nosková
tel.: +420 485 150 744

č.účtu: 5451492/0800

Aktuální jídelní lístek a konkrétní informace k platbám, odebraným obědům, odhlášení a objednávání jídel na www.strava.cz.

INFORMAČNÍ MÉDIUM - ČIPY

Žáci si vyzvedávají obědy prostřednictvím svého elektronického čipu. Žáci 1. – 2. tříd se nemusí s čipy trápit. Čipy žáků 1.A, 1.B, 2.A a 2.B jsou stále uloženy v kanceláři vedoucí školní jídelny. Před příchodem do jídelny rozdají vychovatelky šk.družiny příslušné čipy dětem, které doprovází na oběd. Čipy dětí jsou označeny jmenovkami a barevně odlišeny, aby si děti samy mohly čipy rozebrat.

Nový strávník musí provést následující kroky: 1. Registraci, 2. Platbu příslušných obědů a 3. Vyzvednutí čipu

1.       REGISTRACE

Pro registraci strávníka do elektronického systému objednávání stravování je třeba podniknout následující kroky:

-          Zaslat email na adresu: jidelna@zsuskoly.cz ve znění: „Žádám o zřízení internetového objednávání stravy pro mou dceru/mého syna: jméno dítěte a třída“.

-          Od správce programu obdrží rodiče do mailu přihlašovací údaje: „uživatelské jméno“ a „heslo“

-          Na stránce www.strava.cz zadáte číslo školy: 10154 (přihlašovací heslo školy). S pomocí přihlašovacích údajů získáte přístup k účtu svého dítěte. Budete moci kontrolovat jeho docházku do jídelny a provádět výběr (rezervaci) a odhlašování jídel.

2.       PLATBY OBĚDŮ

Rodiče si musí pohlídat, aby obědy byly zaplacené. Stravné musí být uhrazeno nejpozději den předcházející odběru oběda. V opačném případě neumožní automatický systém objednávání výdej jídla žákovi.

Možné způsoby platby:

A)     Bankovním převodem = upřednostňovaný způsob.

Rodiče si zadají trvalý příkaz k úhradě z vlastního účtu na účet školy: 5451492/0800, - - variabilní symbol = evidenční číslo žáka (žák obdržel při přihlášení ke stravování do školní jídelny),

- datum splatnosti do 20. dne na následující měsíc

- identifikace plátce. Do zprávy pro příjemce rodiče uvedou: účel platby a jméno dítěte (např.: stravné, Jan Novák, 1.A)

Pozn: noví zájemci o platbu bank.převodem si musí vyzvednout variabilní symbol u vedoucí šk.jídelny nebo si jej vyžádat mailem (jidelna@zsuskoly.cz)

B)      V hotovosti v kanceláři školní jídelny.

Pouze ve výjimečných případech – v časech 7:15 – 8:00 nebo 11:30 – 14:00 od 20. dne v měsíci na následující měsíc. Avšak nejpozději den před odběrem oběda. Na základě platby obdrží strávník na vyžádání doklad o zaplacení. Stravné se platí na celý měsíc, nebo na konkrétní dny (po osobní domluvě s vedoucí šk.jídelny nebo mailem).

3.       VYZVEDNUTÍ ČIPU

Žák (nebo jeho zákonný zástupce) zakoupí čip v kanceláři vedoucí školní jídelny. Cena snímacího čipu je 120,- Kč, vratná záloha z toho činí 100,- Kč.

VÝBĚR OBĚDŮ

Z provozních a technických důvodů zatím realizujeme výběr ve dvou dnech v týdnu (v úterý a ve čtvrtek). V nabídce jídelního lístku na tento den jsou dvě hlavní jídla (A a B), přičemž první jídlo (A) bude předvolené pro všechny. Žáci (nebo rodiče) mají možnost přes internet (www.strava.cz) realizovat výběr jídla B. Pokud tak neučiní, automaticky systém počítá s tím, že mají vybráno jídlo A.

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ

  • Odhlašování obědů se provádí nejpozději den předem. Odhlášení oběda na týž den se provádí pouze ve výjimečných případech (náhlé onemocnění), ale nejpozději do 8,00 hod ráno.
  • Odhlášení obědu se provede jedním z následujících způsobů:
  • Za neodhlášený či neodebraný oběd se neposkytuje finanční ani věcná náhrada.
  1. prostřednictvím elektronického systému: www.strava.cz (číslo školy: 10154), nejméně 48 hodin předem, automatický časový zámek uzavírá odhlašování obědů příslušný den v 7:30, poté už není odhlášení obědu tímto způsobem možné
  2. telefonicky v kanceláři školní jídelny (tel: 485 150 744) do 8:00 příslušný den
  3. emailem na: jidelna@zsuskoly.cz do 8:00 příslušný den
  4. osobně v kanceláři školní jídelny do 8:00 příslušný den

ZTRÁTA ČIPU

  • Pokud žák zapomene čip, nahlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny (kteroukoliv dopolední přestávku) a obdrží náhradní stravenku.
  • Při ztrátě čipu si žák (jeho zákonný zástupce) vyzvedne v kanceláři školní jídelny nový čip a opět složí zálohu ve výši 120,- Kč.
Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”