Pro žáky i rodiče - Školní rok 2023/2024

Září

-   4.9. Zahájení školního roku

-   21.9. - 1. třídní schůzky SRPŠ

-   24.-29.9. Zájezd do Londýna (V.N.Švarcrová)

-   25.9.  Zahájení činnosti kroužků

-   29.9. Ředitelské volno

 

 

Říjen

-   Exkurze 9. tříd do Osvětimi/Dachau

-   9. -15.9. Educa

-   26. a 27.10. – podzimní prázdniny

-   Halloween

 

Listopad

-   13.11. (PO) Pedagogická rada (1.čtvrtletí)

 

Prosinec

-   5.12. (ÚT)  Mikuláš ve škole

-   7.12. (ČT) 2. třídní schůzky SRPŠ

-   Vánoční program,

-   Třídní vánoční besídky

-   23.12.2023– 2.1.2024 vánoční prázdniny

 

 

Leden

-   Lyžařský výcvikový zájezd (7. třídy)

-   24.1. (ST) Pedagogická rada

-   31.1. (ST) Předání vysvědčení - ukončení 1. pololetí

 

Únor

-   1.2. Pololetní bruslení

-   2.2. Pololetní prázdniny

-   26.2. – 3.3. jarní prázdniny

-   Den otevřených dveří

 

Březen

-   Týden pro mateřské školky

-   Přípravy zápisu do 1. třídy

-   Ples ZŠ U Školy

-   28.3. - Velikonoční prázdniny

 

Duben

-   4.4. (ČT)  - 3. třídní schůzky SRPŠ

-   15.4. (PO) Pedagogická rada

-   12. a 15.4.- Přijímací zkoušky na SŠ (čtyřleté obory)

-   Přijímací zkoušky (osmiletá gymnázia)

-   Zápis do 1. ročníku školního roku 2024/25

-   27.4. (SO) Výstup na Ještěd

 

Květen

-   31.5. Ukončení Recyklohraní a sběrové soutěže (Sedláková)

-   31.5. (PÁ) – Den dětí

-   Turistický kurz (6. třídy)

 

Červen

-   Pasování prvňáčků na čtenáře

-   Projekt „Mimořádné situace“

-   Školní výlety jednotlivých tříd

-   20.6. (ČT) Pedagogická rada

-   Schoolfest

-   Slavnostní zakončení školního roku 2023/2024

-   28.6. předání vysvědčení

 

1.7.2023 - 1.9.2024 letní prázdniny

 

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”