Projekty školy - Víceúčelový park

Víceúčelový park - realizace

Víceúčelový park - realizaceVíceúčelový park v areálu Městského stadionu Liberec

Zdroj: Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Oblast podpory: Rozvoj měst

reg.číslo: CZ.1.13/2.2.00/02.00355

Žadatel: ZŠ Liberec, U Školy 222/6, p.o.

Partner: Sportovní areál Liberec, s.r.o.

Datum zahájení projektu: 1.2.2008
Datum ukončení projektu: 30.6.2009

Celkové způsobilé výdaje projektu: 5 353 572,- Kč

Finanční zajištění: Dotace z ROP = 4 952 054,- Kč (= 92,5%)
401 518,- Kč (= 7,5 %) z mimorozpočtových zdrojů školy

Víceúčelový park - realizacePopis: V rámci projektu byl vybudován víceúčelový park s množstvím herních komponentů v rámci areálu Městského stadionu v Liberci určený pro využívání žáky základní školy a libereckou veřejností. Stavba parku byla úspěšně ukončena a prostor byl slavnostně otevřen 5. září 2009 pro libereckou veřejnost. Víceúčelový park je vděčně hodnocen a využíván rodiči s dětmi z blízkého i vzdáleného okolí školy. Stav projektu: Projekt byl dokončen, v současné době se nachází ve fázi udržitelného rozvoje.

Víceúčelový park - rozvržení
Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”