Aktuality - Zájmové kroužky 2023/24

Zájmové kroužky 2023/24

31. 8. 2023

Vážení žáci a rodiče,

snažili jsme se připravit co nejširší nabídku školních kroužků. Podmínkou otevření kroužku je minimální počet 10 dětí. Prosíme vás o včasné dodání vyplněných přihlášek, abychom věděli, zda budeme moci konkrétní kroužek otevřít.   

Přihlášky děti obdrží od třídních učitelů nebo jsou ke stažení na webu školy ( Dokumenty ke stažení) a je třeba je odevzdat nejpozději do 15. 9. 2023 do boxu u informačního paravanu u kanceláře v 1. patře nebo třídnímu učiteli ( platí pro 1. a 2. třídu).                      

Kroužky angličtiny                                                        (cena: 1.600,- Kč /šk.rok)

  AJ I (pro prvňáčky) - pondělí 12:45 – 13:30 , budova B (28. října)

  AJ II (pro druháky) - středa   12:45 – 13:30, budova B (28. října)

Lektor: Ing. Jiřina Hartová

Žáci si osvojí výslovnost angličtiny, základní slovní zásobu a komunikační fráze

prostřednictvím písniček, říkanek, her a dalších aktivit.

 

 

 

Keramický kroužek                                                        (cena: 1.600,- Kč /šk.rok)

čtvrtek 13:15 - 14:45, budova A (U Školy), 1. -5. třída

Lektor: Bc. T. Hopová 

Žáci se naučí pracovat s keramickou hlínou, budou vytvářet drobné výrobky

(ozdoby, figurky) z keramické hlíny, které si po vypálení odnesou domů.

 

 

Florbal                                                                            (cena: 1.600,- Kč /šk.rok)

 Florbal  I  - 1.- 3. třída -pátek 13:45 – 14:45, tělocvična, budova A (U Školy)

 Florbal II  - 4.- 9. třída -pátek 14:50 -  15:50, tělocvična, budova A (U Školy)

Lektor:  B. Vomáčka

Florbal I. je určen pro začínající hráčky a hráče florbalu. Děvčata a chlapci

se seznámí s pravidly tohoto sportu a budou se věnovat praktickým hráčským dovednostem.

Základní vybavení zapůjčí škola, ale je možné si přinést i vlastní. Florbal II se věnuje praktickým

hráčským dovednostem.

 

 

Atletika                                                                   (cena 1.600,- Kč/šk. rok)

Atletika I   1.- 3. třída-středa 14,00-15,00, tělocvična, budova A (U Školy)

Atletika II  4.- 8. třída-středa 15,00-16,00, tělocvična, budova A (U Školy)

Lektor: V. Jégrová

Cílem atletického kroužku je naučit děti základům atletiky, zvýšení obratnosti celého

těla, schopnosti koordinace pohybů, reakce a ohebnosti.  Na konci roku by už děti

měly zvládnout techniku běhu, skoku, hodu a jiných sportovních dovedností.

 

 

 


Basketbal                                                                         (cena: 1.000,- Kč /šk.rok)

pátek 14:00 - 15:00, hala KORT, 1. - 6. třída

Lektor: J. Pastýřík, kroužek zajišťuje BALynx Liberec -první lekce 6.10.2023-závěrečná

14. 6.2024

Děvčata a chlapci se seznámí s pravidly basketbalu a budou se věnovat praktickým

hráčským dovednostem. Lektor žáky vyzvedne ve škole a po skončení kroužku je odvede zpět do školy.

 

 


Jóga                                                                                    (cena: 1.600,- Kč /šk.rok)

úterý 13:45 – 14:45, tělocvična, budova B (28. října), 1. – 5. třída

Lektor: I. Fléglová

Kroužek nabízí dětem zcela nový pohled na pohyb. Pod vedením zkušené lektorky

se děti budou nenásilnou a zábavnou formou učit správně a ohleduplně zacházet

se svým tělem. Jóga přináší radost z pohybu, zlepšuje dechovou kapacitu.

 

 

 

 

Flétničky                                                              (cena: 1.600,- Kč /šk.rok)

úterý  14:00 – 14:45, budova A (U Školy), 1. -5. třída

Lektor: Mgr. I. Bovijn

Hravé seznámení se základy hry na zobcovou flétnu za pomoci pohádek.

Během kroužku se postupně seznámíme s notovou osnovou a každou

notičku pak prozkoumáme zvlášť. Budeme trénovat rytmizací a naučíme

se zahrát několik lidových písní. Pomůcky: zobcová flétna

 

 

 

Taneční kroužek DORINA-DANCE                      (cena: 1.600,- Kč /šk.rok) 

Taneční kroužek I ... 1.–3. třída.středa 14:00-15:00, tělocvična,budova A (U Školy)

Taneční kroužek II ... 4.–7. třída,středa 15:00-16:00 tělocvična ,budova B (28. října)                          

Lektoři: L. Huryta, J. Vozková

Kroužek je zaměřen na rozvoj koordinace, vnímání rytmu a základy sportovního tance.

Děvčata a chlapci se seznámí se standartními a latinsko-americkými tanci. Tančit

se nemusí

nutně v páru. Děti se budou učit i jednoduché choreografie.

 

 

 

 

Hudební kroužek                                  (cena: 1.600,- Kč /šk.rok)

středa 13:30-14:30, budova A (U Školy)  3.-5. třída

Lektor: Mgr. M. Plodková

Kroužek je určen pro děti, které mají radost z písniček a hudby jako takové.

Náplní kroužku bude zpěv dětských písní, moderních písní a písní z různých částí světa,

hudební hry, jejichž prostřednictvím si děti osvojí správné dýchání, držení těla, práce

s hlasem, rozvoj hudebního cítění a prožívání, rytmizace.

 

                                              

 

 

 

 

                                                                                                            

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”