O škole - Školská rada

Jednání Školské rady 13.6.2011

 

 

počet přítomných členů: 3

 

jednání řídil: ředitel školy Mgr. R.Hanuš

 

zapisovatel: M.Wiesenbergerová

 

 

 

Program zasedání:

 

1)       Souhrnná zpráva ředitele školy o průběhu školního roku 2010/11.

Ředitel školy seznámil členy s výsledky srovnávacích testování žáků na 2.stupni. Oznámil rozšíření sportovního zaměření školy o další dva sporty - krasobruslení a judo.

2)       Otázka personálního složení Školské rady v příštím školním roce.

O.Jandejsek se rozhodl zůstat členem Školské rady do konce svého mandátu, ostatní členové s tím souhlasí.

3)       Informace o finančním zabezpečení školy.

Ředitel školy informoval členy o aktuálním stavu mzdového a provozního rozpočtu.

4)       Informace o zakončení školního roku.

Ředitel školy oznámil členům Rady návrh školní komise a důvody pro uvedení nového člena do „Síně slávy školy“. Rada souhlasí, aby se jím stal bývalý žák školy Petr Syrovátko. Pan P. Syrovátko bude slavnostně uveden do „Síně slávy“ v rámci programu slavnostního zakončení školního roku 30.6.2011 v tělocvičně školy.

5)       Informace o zapojení školy do projektů:

„Peníze EU školám“

zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

žadatel: ZŠ Liberec, U Školy 222/6

                … žádost je připravena k odeslání

„Rozvíjíme osobnost žáků hudbou a mentálním tréninkem“

zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

žadatel: Cognitio, o.s., škola je partnerem

                 … podána žádost

„Návrat k dílnám“

zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

žadatel: Střední odborná škola a Gymnázium, Na Bojišti 15, škola je partnerem

                 … podána žádost

„Úspěšný učitel“

zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

žadatel: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, škola je partnerem

                 … podána žádost

„Za školou“

zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

žadatel: Technická univerzita Liberec, škola je partnerem

                 … podána žádost

„Vysočina“

zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

žadatel: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova, škola je partnerem

                 … podána žádost

„Popularizace přírodních věd“

zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

žadatel: Statutární město Liberec, škola je partnerem

                 … podána žádost

 

6)       Zhodnocení sportovní přípravy žáků školy a ocenění výborné spolupráce hokejových trenérů a třídních učitelů sportovních tříd při vytváření optimálních podmínek pro výchovně-vzdělávací proces a sportovní přípravu. Připravovaná sportovní hokejová akademie.

← Zpět na seznam zápisů

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”