O škole - Školská rada

Jednání Školské rady 22.9.2008

Přítomni: Mgr. V.Chlumská, O.Jandejsek, C.Jech, Mgr. R.Hanuš

Program:

  1. Ředitel školy Mgr. R.Hanuš seznámil členy školské rady s plánem činnosti školy na školní rok 2008/9, s krátkodobým a střednědobým programem rozvoje školy.
  2. Rada školy byla seznámena s Výroční zprávou školy za školní rok 2007/8.
  3. Ředitel školy informoval Radu o aktuálním stavu dvou úspěšných projektů, do kterých je škola zapojena ("Víceúčelový park v areálu Městského stadionu Liberec", "Podpora interaktivní výuky na základních školách Libereckého kraje").
  4. Rada školy vyhodnotila písemně na žádost zřizovatele práci vedení školy za minulý školní rok.
  5. Ředitel školy informoval člšny Rady školy o harmonogramu voleb do Školské rady a poděkoval členům rady za jejich práci ve funkčním období let 2005 - 2008.

← Zpět na seznam zápisů

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”