O škole - Školská rada

Jednání Školské rady 6.10.2014

 

 

počet přítomných členů: 3

 

jednání řídil: ředitel školy Mgr. R.Hanuš

 

zapisovatel: M.Wiesenbergerová

 

 

Program zasedání:

 

Program zasedání:

1)       Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy za rok 2013/2014.

2)       Členové rady se vyjádřili k podkladům pro hodnocení práce ředitele školy zřizovatelem za uplynulé období.

3)       Ředitel školy představil radě „Plán činnosti ve školním roce 2014/2015“.

4)       Ředitel školy seznámil školskou radu se změnami, které přináší nový školní rok. Informoval školskou radu  o průběhu a realizaci oprav v době letních prázdnin, o vývoji situace spojené s rekonstrukcí školní jídelny.

5)       Členové rady byli seznámeni s organizací a harmonogramem voleb do Školské rady.

 

6)       Ředitel školy poděkoval členům školské rady za jejich činnost v uplynulém funkčním období.

← Zpět na seznam zápisů

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”