O škole - Školská rada

Jednání Školské rady 1.10.2012

 

 

počet přítomných členů: 3

 

jednání řídil: ředitel školy Mgr. R.Hanuš

 

zapisovatel: M.Wiesenbergerová

 

 

 

 

Program zasedání:

1)       Členové rady schválili individuálně změny školního řádu a školního vzdělávacího programu prostřednictvím elektronické pošty či osobně do 30.8.2012.

2)       Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy za rok 2011/2012.

3)       Členové rady se vyjádřili k podkladů pro hodnocení práce ředitele školy zřizovatelem za uplynulé období.

4)       Ředitel školy představil radě „Plán činnosti ve školním roce 2012/2013“.

5)       Ředitel školy seznámil školskou radu s opravami a dalšími pracemi provedenými v době letních prázdnin, dále informoval o stavu projektu „Vize 2011“ a vybavování ICT technikou v rámci tohoto projektu.

6)       Školská rada pověřila ředitele školy jednáním. které by vedlo ke zlepšení dopravní situace v okolí školy, především bezpečnosti na přechodu před školou v ulici Jeronýmova.

 

V Liberci, 1.10.2012

← Zpět na seznam zápisů

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”