Aktuality - Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

28. 9. 2019

Ve čtvrtek 26. 9. se žáci celé 9. A a část 9. B v doprovodu mě a p. uč. Tomehové zúčastnili každoroční oblíbené akce „Evropského dne jazyků“ v Krajské vědecké knihovně, kde se procvičili nejen v jazycích, které na základní škole studují (anglický a německý jazyk), ale seznámili se zábavnou formou i s jazyky ostatními. Ne nadarmo se říká: „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.“ Ve dvojicích či trojicích si žáci a žákyně vyzkoušeli různé druhy aktivit – konverzace s rodilými mluvčími, ochutnávku typických drinků, luštili křížovky, poprvé si někteří z nich vyzkoušeli práci v dabingovém studiu, poznávali reálie cizích zemí…atd. Za každý správný úkol získávali razítka a při zisku minimálně deseti z nich si mohli vybrat malé většinou praktické ocenění. Celá akce se velmi povedla a my se budeme těšit na rok příští.

Bc. Veronika N. Švarcrová – učitelka Aj


Naše škola každoročně navštěvuje Evropský den jazyků, který pořádá Krajská vědecká knihovna Liberec. Koncem září se studenti vydají do knihovny za účelem poznání nejen cizích jazyků, ale různých reálií a zajímavostí, které se k cizím zemím vztahují.

Každoročně se zde objevují zábavné kvízy a různé soutěže, ve kterých si děti upevní své znalosti a o nové si je rozšíří. Mají možnost si vyzkoušet i znakový jazyk a naučit se v něm použít pár základních slov a frází. Zajímavá bývá zkouška konverzace s rodilými mluvčími, tzv. speak-dating;  pro žáky bývá velmi inspirativní k dalšímu učení. Největší zábavu ovšem žáci objeví při dabingu, což je jistě náročná, ale opravdu atraktivní dovednost.

Stejně jako v dřívějších letech i letos jsme si potvrdili, že žáci mají o cizí jazyky zájem, uvědomují si důležitost jejich osvojení a hlavně poznávají, že nejde jen o známky ve škole, ale o zábavu v reálném životě!

Mgr. Jitka Jánská, vyučující německého jazyka

Více informací naleznete zde

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”