Fotogalerie - Evropský den jazyků - 26. září 2019

Ve čtvrtek 26. 9. se žáci celé 9. A a část 9. B v doprovodu mě a p. uč. Tomehové zúčastnili každoroční oblíbené akce „Evropského dne jazyků“ v Krajské vědecké knihovně, kde se procvičili nejen v jazycích, které na základní škole studují (anglický a německý jazyk), ale seznámili se zábavnou formou i s jazyky ostatními. Ne nadarmo se říká: „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.“ Ve dvojicích či trojicích si žáci a žákyně vyzkoušeli různé druhy aktivit – konverzace s rodilými mluvčími, ochutnávku typických drinků, luštili křížovky, poprvé si někteří z nich vyzkoušeli práci v dabingovém studiu, poznávali reálie cizích zemí…atd. Za každý správný úkol získávali razítka a při zisku minimálně deseti z nich si mohli vybrat malé většinou praktické ocenění. Celá akce se velmi povedla a my se budeme těšit na rok příští.

Bc. Veronika N. Švarcrová – učitelka Aj

Den jazyků_2019_001 Den jazyků_2019_002 Den jazyků_2019_003 Den jazyků_2019_004 Den jazyků_2019_005 Den jazyků_2019_007 Den jazyků_2019_008

←Zpět na seznam fotogalerií

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”