Aktuality - Den Země 2019

Den Země 2019

5. 5. 2019

Teď už všichni víme, kam odpad patří

S týdenním předstihem, 15. dubna 2019, po vyučování žáci školy oslavili  svátek naší planety - Den Země. Akce „ Ukliďme Liberec“ se zúčastnilo 98 dětí, převážně 1. stupně, a 8 pedagogů. K mladším kamarádům se připojili i šesťáci se svými třídními učiteli a společně odpadem naplnili 41 pytlů, ve kterých převládaly plasty, papíry, sklo, disky od aut, matrace, ale i zapomenuté prádlo. Vyzbrojeni rukavicemi a speciálním nářadím vyrazili školáci do boje s odpadem v okolí školy. Oblast kolem Sport parku, tunýlku a spojovací cestu k nádraží- Cechovní ulici, děti proměnily k nepoznání. Odměnou jim byla nejen pochvalná slova a obdiv některých kolemjdoucích, ale i velmi chutné buřtíky ugrilované panem školníkem na zahradě školy. Všichni zúčastnění byli spokojeni s vykonanou prací a odcházeli s nadějí, že si lidé uvědomí, kam patří odpad, a budou o svou planetu lépe pečovat.

Propojení teorie s praxí zažili žáci šestých tříd, když dopoledne podnikli v rámci hodin ekologie exkurzi do sběrného dvora v Ampérově ulici, aby se seznámili s podmínkami složení odpadu a jeho následným využitím.

S. Sedláková

Více informací naleznete zde

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”