Fotogalerie - Den Země - 15. duben 2019

Teď už všichni víme, kam odpad patří

S týdenním předstihem, 15. dubna 2019, po vyučování žáci školy oslavili  svátek naší planety - Den Země. Akce „ Ukliďme Liberec“ se zúčastnilo 98 dětí, převážně 1. stupně, a 8 pedagogů. K mladším kamarádům se připojili i šesťáci se svými třídními učiteli a společně odpadem naplnili 41 pytlů, ve kterých převládaly plasty, papíry, sklo, disky od aut, matrace, ale i zapomenuté prádlo. Vyzbrojeni rukavicemi a speciálním nářadím vyrazili školáci do boje s odpadem v okolí školy. Oblast kolem Sport parku, tunýlku a spojovací cestu k nádraží- Cechovní ulici, děti proměnily k nepoznání. Odměnou jim byla nejen pochvalná slova a obdiv některých kolemjdoucích, ale i velmi chutné buřtíky ugrilované panem školníkem na zahradě školy. Všichni zúčastnění byli spokojeni s vykonanou prací a odcházeli s nadějí, že si lidé uvědomí, kam patří odpad, a budou o svou planetu lépe pečovat.

Propojení teorie s praxí zažili žáci šestých tříd, když dopoledne podnikli v rámci hodin ekologie exkurzi do sběrného dvora v Ampérově ulici, aby se seznámili s podmínkami složení odpadu a jeho následným využitím.

S. Sedláková

Den Země 2019_001 Den Země 2019_002 Den Země 2019_003 Den Země 2019_004 Den Země 2019_005 Den Země 2019_006 Den Země 2019_007 Den Země 2019_008 Den Země 2019_009 Den Země 2019_010 Den Země 2019_011 Den Země 2019_012 Den Země 2019_013 Den Země 2019_014 Den Země 2019_015 Den Země 2019_016 Den Země 2019_017 Den Země 2019_018 Den Země 2019_019 Den Země 2019_020 Den Země 2019_021 Den Země 2019_022 Den Země 2019_023 Den Země 2019_024 Den Země 2019_025 Den Země 2019_026 Den Země 2019_027 Den Země 2019_028 Den Země 2019_029

←Zpět na seznam fotogalerií

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”