Aktuality - Otevření Parku 5.9.2009

Otevření Parku 5.9.2009

3. 10. 2009

První záříjovou sobotu byl za přítomnosti představitelů města otevřen Víceúčelový park v areálu Městského stadionu v Liberci. Slavnostní přestřižení pásky provedli pan primátor města Liberce Ing. Jiří Kittner, pan poslanec Tomáš Hasil, zástupce firmy Tomovy parky s.r.o. a ředitel Základní školy U Školy Radek Hanuš. Slavnostnímu aktu přihlížely i desítky pozvaných hostů.

„Jsem rád, že zde vznikl prostor, kde nebude docházet k vrcholným sportovním výkonům, ale místo, kde najdou prostor pro zábavu a odpočinek rodiny s dětmi. Doufám, že hřiště bude hojně využívané,“ podotkl Jiří Kittner, liberecký primátor.

Otevřením parku pro libereckou veřejnost vyvrcholily dva roky příprav a náročné práce na tvorbě projektu. Myšlenka vytvořit dětský park, který by rozšířil nabídku sportovišť v areálu Městského stadionu, vznikla na schůzkách zástupců základní školy a Sportovního areálu Liberec v zimě před dvěma lety. Za místo realizace byl vybrán prostor na severním okraji areálu, který hyzdilo příležitostné smetiště a neprostupný porost křovin.

V únoru 2008 byl projekt zaregistrován u úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Následující měsíce byly vyplněny přípravami výběrových řízení a náročnou tvorbou dokumentace. Zahájením terénních úprav v červnu 2009 pak vyvrcholila samotná realizace projektu. Během několika týdnů nahradilo dosavadní neupravený porost a odpadky bezmála třicet dětských houpaček, skluzavek, hrazd, prolézaček a dalších krásných herních prvků. Celkové finanční náklady na celou stavbu dosáhly 5,3 milonu korun. 92,5% z nich (necelých 5 milionů) získala škola z fondu Evropské unie. Zbylých 7,5% (téměř 400 000 korun se podařilo sehnat z mimorozpočtových zdrojů.

15.srpna 2009 byla dokončena stavba parku a 5. září 2009 pak byl dětský park slavnostně zpřístupněn dětem a široké liberecké veřejnosti.

Vedení Zákadní školy U Školy děkuje všem partnerům, kteří se zasloužili o realizaci projektu.

Děkuji především našemu zřizovateli - Statutárnímu městu Liberec, obzvlášť panu náměstku primátora Ing. Ondřeji Červinkovi a Mgr. Pavlu Kalousovi. Bez jejich účinné pomoci a aktivní spolupráce by pro nás bylo velice obtížné podobný projekt realizovat. Dále děkuji úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, že nám umožnil čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie. Za finální realizaci stavby patří dík a ocenění firmě Tomovy parky s.r.o. za kvalitní práci a charakeristickou podobu, kterou vtiskly celému parku. Největší dík patří panu Lukáši Přindovi a jeho realizačnímu týmu společnosti "S-Group Sport facility management" za technické a logistické zajištění realizace celého projektu.

Mgr. Radek Hanuš, ředitel ZŠ U Školy

 

Více informací naleznete zde

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”