Fotogalerie - Dokončení stavby Víceúčelového parku - léto 2009

První záříjovou sobotu byl za přítomnosti představitelů města otevřen Víceúčelový park v areálu Městského stadionu v Liberci. Slavnostní přestřižení pásky provedli pan primátor města Liberce Ing. Jiří Kittner, pan poslanec Tomáš Hasil, zástupce firmy Tomovy parky s.r.o. a ředitel Základní školy U Školy Radek Hanuš. Slavnostnímu aktu přihlížely i desítky pozvaných hostů.

Otevřením parku pro libereckou veřejnost vyvrcholily dva roky příprav a náročné práce na tvorbě projektu. Myšlenka vytvořit dětský park, který by rozšířil nabídku sportovišť v areálu Městského stadionu, vznikla na schůzkách zástupců základní školy a Sportovního areálu Liberec v zimě před dvěma lety. Za místo realizace byl vybrán prostor na severním okraji areálu, který hyzdilo příležitostné smetiště a neprostupný porost křovin.

V únoru 2008 byl projekt zaregistrován u úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Následující měsíce byly vyplněny přípravami výběrových řízení a náročnou tvorbou dokumentace. Zahájením terénních úprav v červnu 2009 pak vyvrcholila samotná realizace projektu. Během několika týdnů nahradilo dosavadní neupravený porost a odpadky bezmála třicet dětských houpaček, skluzavek, hrazd, prolézaček a dalších krásných herních prvků. Celkové finanční náklady na celou stavbu dosáhly 5,3 milonu korun. 92,5% z nich (necelých 5 milionů) získala škola z fondu Evropské unie. Zbylých 7,5% (téměř 400 000 korun se podařilo sehnat z mimorozpočtových zdrojů.

15.srpna 2009 byla dokončena stavba parku a 5. září 2009 pak byl dětský park slavnostně zpřístupněn dětem a široké liberecké veřejnosti.

Stavba parku - červen 1 Stavba parku - červen 2 Stavba parku - červen 3 Stavba parku - červen 4 Stavba parku - červenec 1 Stavba parku - červenec 2 Stavba parku - červenec 3 Stavba parku - červenec 4 Stavba parku - červenec 5 Stavba parku - červenec 6 Stavba parku - červenec 7 Stavba parku - červenec 8 Stavba parku - červenec 9 Stavba parku - červenec 10 Stavba parku - červenec 11 Stavba parku - červenec 12 Stavba parku - červenec 13

←Zpět na seznam fotogalerií

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”