Pro žáky i rodiče - Školní rok 2020/2021

Školní rok 2020/2021

Prosinec

-   3.12. (ČT) 2. třídní schůzky SRPŠ, volby do školské rady ... zrušeny

-   3.12. - 3. sběr papíru

-   4.12.  Mikuláš

-   Vzhledem k aktuální situaci neproběhne vánoční jarmark ani vánoční besídky školní družiny

-   23.12.2020– 3.1.2021 vánoční prázdniny

Leden

-   7.1. - 4.sběr papíru

-   Lyžařský výcvikový zájezd - zrušen

-   21.1. (ČT) Pedagogická rada

-   28.1. Předání vysvědčení -ukončení 1. pololetí

-   29.1. Pololetní prázdniny

Únor

-   1.2. – 5.2. jarní prázdniny

-   11.2. - 5. sběr papíru

-   Den otevřených dveří

Březen

-   Projekt „Měsíc knihy a internetu“

-   Týden otevřených dveří pro školky

-   Přípravy zápisu do 1. třídy 

Duben

-   1.4. Velikonoční prázdniny

-   7.4.  Pedagogická rada

-   8.4. - 6.sběr papíru

-   15.4. - 3. třídní schůzky SRPŠ

-   Projekt „Den Země“

-   Přijímací zkoušky na SŠ

-   Zápis do 1.ročníku školního roku 2021/22

-   Výstup na Ještěd

Květen

-   6.5. - 7.sběr papíru

-   31.5. Ukončení Recyklohraní a sběrové soutěže (Sedláková)

Červen

-   Den dětí

-   3.6. - 8. (poslední) sběr papíru

-   Pasování prvňáčků na čtenáře

-   Projekt „Mimořádné situace“

-   Školní výlety jednotlivých tříd

-   22.6. (ST) Pedagogická rada

-   30.6. Slavnostní zakončení školního roku 2020/2021, předání vysvědčení

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”