Fotogalerie - Preventivní programy 2023 - 23. únor 2024

Věnujeme se prevenci s Krajským úřadem Libereckého kraje

Aktuální doba je velice náročná a ovlivňuje i naše děti, které jsou každý den vystaveny negativním a strašidelným zprávám v médiích, rozmanité nástrahy na ně číhají doslova na každém kroku. Tato společensko-sociální rizika si uvědomujeme a snažíme se našim žákům pomáhat mimo jiné i preventivními programy. Finanční prostředky hledá škola z různých zdrojů – od zřizovatele, z dotací Krajského úřadu a dalších dosažitelných grantů.

V  roce 2023 získala škola nezanedbatelnou částku (43.000,- Kč) z účelové dotace Krajského úřadu Libereckého kraje z programu 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování. V rámci tohoto grantu se uskutečnilo celkem 11 preventivních programů. Pro žáky 2. tříd byl připraven ve spolupráci se společností „Dramacentrum Bezejména“ program na prevenci proti vyčleňování a homofobii, kterého se zúčastnilo celkem 51 žáků.

Další preventivní aktivity zajistila škola ve spolupráci se společností ADVAITA. Program zaměřený na kyberšikanu a nástrahy internetu absolvovalo 41 žáků 4. tříd. Pro žáky 5., 7. a 9. ročníků byl připraven program zaměřený na prevenci před návykovými látkami přizpůsobený věkové kategorii žáků. Těchto programů se zúčastnilo 48 žáků 5. tříd, 58 žáků 7. tříd a 64 žáků 9. ročníků. Celkem tedy na preventivních programech participoval 262 žáků ve věku od 8 do 15 let.

Školní metodik prevence ověřoval zpětnou vazbu u žáků a učitelů, kteří žáky na programech doprovázeli. Všechny programy hodnotíme jako přínosné a efektivní. Věříme, že našim dětem pomohou překonat obtíže a rizika, která na ně hrne současná uspěchaná a přetechnizovaná doba.

Děkujeme poskytovateli dotace Krajskému úřadu Libereckého kraje a zřizovateli školy, Statutárnímu městu Liberec, za podporu, kterou poskytují školám pro preventivní činnost. Velký dík patří odborníkům v oblasti preventivních aktivit ze společností „Dramacentrum Bezejména“ a „Advaita“, se kterými škola mnoho let úspěšně spolupracuje.

Radek Hanuš, ředitel školy

Pady_2.A_2023_001 Pady_2.A_2023_002 Pady_2.A_2023_003 Pady_2.A_2023_004 Pady_2.A_2023_005 Král snů_5.A_2023_001 Král snů_5.A_2023_002 Král snů_5.A_2023_003 Král snů_5.A_2023_004

←Zpět na seznam fotogalerií

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”