Fotogalerie - Pasování na čtenáře - 30. květen 2023

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře v Krajské vědecké knihovně Liberec

V úterý 30. 5. 2023 se v Krajské vědecké knihovně v Liberci konalo slavnostní pasování našich prvňáčků na čtenáře.

A to se neobešlo bez řádného přezkoumání dětských čtenářských dovedností. Děti musely plnit různé úkoly. Jako např.: vyhledání správné počáteční hlásky ve svém jméně, určování názvů pohádek dle hlavních postav a vyzkoušely si řazení knih do regálů ve dvojicích. Zábavnou formou poznaly, podle čeho se knihy třídí a v knihovně vyhledávají.

Tomu všemu mohli přihlížet i rodiče, kteří byli třídou 1. A  přivítaní milým pásmem básní.

Po řádném splnění všech úkolů děti přednesly čtenářský slib, který byl přečten a zopakován z dekretu paní učitelkou.

Nakonec byly děti pasovány rytířským mečem a na památku si odnesly zasloužené odměny např. v podobě šerpy nebo knihy s věnováním.

Věříme, že se celý akt stal velkou motivací k prožívání dobrodružství v oblíbených knihách a navštěvování knihoven.

 

Monika Holmanová a Miluše Kodatová, třídní učitelky 1. tříd

Pasování na čtenáře_2023_001 Pasování na čtenáře_2023_002 Pasování na čtenáře_2023_003 Pasování na čtenáře_2023_004 Pasování na čtenáře_2023_005 Pasování na čtenáře_2023_006 Pasování na čtenáře_2023_007 Pasování na čtenáře_2023_008 Pasování na čtenáře_2023_009 Pasování na čtenáře_2023_010 Pasování na čtenáře_2023_011 Pasování na čtenáře_2023_012 Pasování na čtenáře_2023_013 Pasování na čtenáře_2023_014 Pasování na čtenáře_2023_015 Pasování na čtenáře_2023_016 Pasování na čtenáře_2023_017 Pasování na čtenáře_2023_018 Pasování na čtenáře_2023_019

←Zpět na seznam fotogalerií

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”