Fotogalerie - Návštěva Krajské nemocnice Liberec - 28. leden 2020

V rámci přípravy na volbu povolání se žáci osmých a devátých tříd zúčastnili exkurze v Krajské nemocnici Liberec. Během úvodní prezentace byli seznámeni s chodem nemocnice, různými pracovními pozicemi a celkovým záchranným systémem. Poté děti ve skupinách navštívily Oddělení klinické biochemie, heliport a lůžkové oddělení chirurgie. Na všech pracovištích se jim věnovaly vrchní sestry, které podrobně popsaly práci na jejich odděleních, jaké profese se zde uplatní a jaké jsou požadavky na kvalifikaci zaměstnanců. Všechna oddělení jsme prošli za běžného provozu.

Velmi se všem líbilo na oddělení laboratoře, kde se děti mohly podívat do mikroskopu a viděly, jak vypadá „zdravá“ a „nemocná“ moč nebo krev. Jako raritu jim vrchní sestra ukázala ledvinové kameny opravdu velkých rozměrů. Prohlédli jsme si heliport. Žádný vrtulník jsme neviděli přistávat, což vlastně bylo dobře. Normální zdravý člověk se na toto oddělení nemocnice nedostane, tak jsme měli štěstí, že jsme se sem mohli podívat a dozvědět se, co se děje, když vrtulník přiletí s pacientem.

Vrchní sestra na lůžkovém oddělení chirurgie nechala děti nahlédnout do pokojů pacientů. Někteří zjistili, že ne každý by práci zdravotní sestry mohl dělat. Děti byly překvapeny rozsahem exkurze. Zjistily, že práce v nemocnici se dělá s velkým nasazením a zaujetím. Na základě naší návštěvy se několik žáků rozhodlo jít podívat na den otevřených dveří na střední školu zdravotní a začali uvažovat o práci zdravotní sestřičky.

Všem zaměstnankyním nemocnice, které se našim žákům celé dopoledne věnovaly a připravily pro ně neobvyklou exkurzi, patří velký dík.

Mgr. Jitka Zatloukalová, kariérový poradce školy

Nemocnice_2020_001 Nemocnice_2020_002 Nemocnice_2020_003 Nemocnice_2020_004 Nemocnice_2020_005 Nemocnice_2020_006 Nemocnice_2020_007 Nemocnice_2020_008 Nemocnice_2020_009 Nemocnice_2020_010

←Zpět na seznam fotogalerií

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”