Fotogalerie - Návštěva ŠD u hasičů - 23. květen 2019

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 navštívily děti školní družiny HZSLK v Šumavské ulici. Exkurzi nám opět zprostředkoval mjr. Ing. Jaromír Mottl, velitel stanice. Hned po příchodu k hasičům se nás ujali nadstrážmistři Karel Arnold a Milan Pavlů a jednu a půl hodiny se nám maximálně věnovali. Seznámili děti s výstrojí a technikou hasičů, s jejich každodenní náročnou a záslužnou prací, která neznamená jenom hasit požáry. Děti se dozvěděly o pomoci a záchraně při dopravních nehodách, povodních, záchraně zvířat. Důkladně si prohlédly vybavení hasičských vozů a mohly je prozkoumat i uvnitř. Viděly vybavení různých kontejnerů, které slouží hasičům jako zázemí, pokud se nacházejí mimo základnu a nemohou se na ni i několik dnů vrátit. Zkusily rozevřít roztahovací kleště, prohlédly a vyzkoušely si termokameru, potěžkaly vystřihovací kleště – to byla fuška! Ta tíha! Jak s tím jen ti hasiči mohou pracovat? Zlatým hřebem byl vysunovací jeřáb, který po vysunutí měří 42 metrů a používá se hlavně při lokalizaci požárů na vysokých budovách. A nebyly by to děti, aby neměly spoustu otázek! A tak oba hasiči odpovídali a vysvětlovali...

Čas je neúprosný a museli jsme se rozloučit. Popřáli jsme hasičům hodně úspěchů, poděkovali za báječné odpoledne a za čas, který nám věnovali a pořádně jim zatleskali.

p.vychovatelka Radka

Družina u hasičů_2019_001 Družina u hasičů_2019_002 Družina u hasičů_2019_003 Družina u hasičů_2019_004 Družina u hasičů_2019_005 Družina u hasičů_2019_006 Družina u hasičů_2019_007 Družina u hasičů_2019_008 Družina u hasičů_2019_009 Družina u hasičů_2019_010 Družina u hasičů_2019_011 Družina u hasičů_2019_012 Družina u hasičů_2019_013 Družina u hasičů_2019_014 Družina u hasičů_2019_015 Družina u hasičů_2019_016 Družina u hasičů_2019_017 Družina u hasičů_2019_018

←Zpět na seznam fotogalerií

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”