Fotogalerie - Výlet do Saského Švýcarska - 4. říjen 2018

Jednoho krásného podzimního dne se žáci druhého stupně vypravili za hranice naší země na hrad Königstein a most Basteibrücke. Už při příchodu na hrad Königstein nás uchvátila rozlehlost této pevnosti postavené na pískovcové skále. Patří mezi další stolové hory této oblasti. Po zapůjčení audioprůvodců jsme se vydali vlastní cestou po vnějším okruhu, kde nás nejvíce zaujal studniční dům s druhou nejhlubší studnou v Německu a fascinující pohled na Labe a okolí. Z audioprůvodce jsme se dozvěděli jednu z pověstí, že tento hrad nebyl nikdy dobyt, pouze na něj vylezl jeden komický učeň, který však za tuto troufalost byl vržen do žaláře.

Po krátkém občerstvení jsme sešli k Labi, kam pro nás přijel autobus, aby nás dopravil na druhou zastávku, a to v nedaleké blízkosti kamenného mostu Basteibrücke. Odtud se nám naskytl krásný výhled na pískovcové skály a klikatící se Labe pod námi. Tato scenérie uchvátila nejen nás, ale i davy cizinců, mezi kterými jsme se doslova proplétali.

V podvečer jsme se vraceli s veselou náladou a plni krásných dojmů, které umocnilo celodenní podzimní sluníčko.

Za učitelský doprovod J. Zatloukalová a J. Jánská

Königstein_2018_001 Königstein_2018_002 Königstein_2018_003 Königstein_2018_004 Königstein_2018_005 Königstein_2018_006 Königstein_2018_007 Königstein_2018_008 Königstein_2018_009

←Zpět na seznam fotogalerií

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”