Fotogalerie - Badatelsky orientovaná výuka v 2.A - 16. únor 2017

V rámci hodin prvouky byla ve třídě 2. A zařazena technika výuky formou badatelsky orientovaného vyučování zaměřená na přírodovědné oblasti. Jedná se o moderní formu výuky založenou na principu bádání, stanovení hypotéz, experimentování a řešení problému. Tato forma výuky vznikla v USA a je celosvětovou odbornou veřejností považována za model, který by měl děti nenásilnou formou přivést ke zvýšení zájmu o přírodovědné obory, které mají v současnosti klesající tendenci. Děti si tak mohly vyzkoušet, jak vypadá práce vědců. Pracovaly na třech badatelských aktivitách, které byly ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda/Biologie člověka, Člověka a příroda/ Biologie a Člověk a příroda/Fyzika. Při aplikování všech tří aktivit žáci pracovali ve skupinách stylem kooperativního učení.

První aktivita „Cvičení pro zdraví“ měla za cíl modifikovat představu dětí o fungování lidského těla. Děti zkoumaly, jak můžou zvýšit srdeční činnost. Vyhledávaly informace v encyklopedii „Člověk“ a pak uskutečnily samotný experiment. Navzájem poslouchaly tlukot srdce, pokoušely se nahmatat pulz. Největší zážitkem byla práce s fonendoskopem, přesněji poslouchání srdečního tepu spolužáka před cvičením a po cvičení.

Ve druhé aktivitě „Vzduch jako hmota“ zkoumaly jak se chová vzduch ve vodě. Nejprve pozorovaly, jak z nádoby ponořené do vody uniká vzduch a jak se vzduch chová v prostoru. Tento jev zkoumaly a hledaly odpověď na výzkumnou otázku: „Proč papír vložený do skleničky, kterou ponoříme do nádoby s vodou, zůstane suchý? U této aktivity se nejvíce líbilo „kouzlo“, ve kterém se papír ve skleničce ponořený do vody nenamočil.

Třetí aktivita „Lidské smysly a jejich interakce“ byla zaměřená na vliv vůně, zraku a čichu na chuť. Na demonstračním stolku bylo 5 skleniček sodovky, 4 z nich byly obarvené potravinářským barvivem. Každá skupina si zvolila svého ochutnavače. Ten dostal masku na oči, klip na nos a pak skleničku do ruky. Nevěděl, jakou barvu má sodovka, kterou drží. Žáci vyslovovali domněnky, jakou chuť bude mít. Ochutnavač se napil a řekl, jakou měla chuť. Takto se postupně vystřídali všichni. Barva sodovky ovlivňovala úsudek žáků o chuti (např. žlutá= kyselá, červená =sladká). Pro děti bylo překvapením, že ochutnavač vždy řekl, že má chuť jako voda, nebo nemá chuť žádnou. Ve druhé části experimentu měla každá skupina masku na oči, nosní klip a 7 misek s různými potravinami. Žáci se postupně střídali v ochutnávání, testování a zapisování. Tato aktivita byla pro děti nejatraktivnější,  zejména ochutnávání „naslepo“.

Děti z každé aktivity zaznamenávaly výsledky svého zkoumání do tabulek nebo pracovních listů a pokusily se vytvořit závěr ze svého pozorování. Každá skupina své výsledky prezentovala ostatním spolužákům.

Badatelsky orientovaná výuka se dětem velmi líbila, zkoumaly a bádaly s nadšením a projevily zájem si hodiny prvouky takto zpestřit častěji. Tak se těšíme na příště…..

Lucie Wiesenbergerová, třídní učitelka 2 .A

Badatelská výuka_2017_001 Badatelská výuka_2017_002 Badatelská výuka_2017_003 Badatelská výuka_2017_004 Badatelská výuka_2017_005 Badatelská výuka_2017_006 Badatelská výuka_2017_007 Badatelská výuka_2017_008 Badatelská výuka_2017_009 Badatelská výuka_2017_010 Badatelská výuka_2017_011 Badatelská výuka_2017_012 Badatelská výuka_2017_013 Badatelská výuka_2017_014 Badatelská výuka_2017_015 Badatelská výuka_2017_016

←Zpět na seznam fotogalerií

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”