Fotogalerie - Recyklohraní 2016 - 30. červen 2016

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 2 televize a 487,00 kg drobného elektra.

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 2 televize a 487,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 12,13 MWh elektřiny, 844,79 litrů ropy, m3 vody a 0,24 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,26 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 9,63 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.

 

V rámci ekologické soutěže základních škol „Recyklohraní“ sbírali žáci naší školy i další recyklovatelný strategický odpad a přispěli tak k ochraně přírody a životního prostředí. Nejaktivnější z dětí pak byly dekorovány na slavnostním zakončení školního roku v Home Credit Aréně 30. června 2016. Ocenění a odměny za úspěch v celoroční soutěži Recyklohraní si letos zasložili tito žáci:

kategorie „Plast“, MK přečte jména vítězů

         1. místo        Julie Vozková            4.A      4165 ks

         2. místo        Eliška Vítková            5.A      2775 ks

         3. místo        Štěpán Šteberl          3.A        932 ks

 

kategorie „Tetra Pak“, RH přečte jména vítězů

         1. místo      Marcela Zoreníková    5.A       2606 ks

         2. místo      Julie Vozková                4.A       1323 ks

         3. místo      Tomáš Janko                 2.A         457 ks

 

kategorie „Baterie“, MK přečte jména vítězů

         1. místo      Eliška Vítková             5.A      6265 ks

         2. místo      Jakub Kyselo              4.B         604 ks

         3. místo      Julie Vozková             4.A         376 ks

 

kategorie „Elektro odpad“, RH přečte jména vítězů

         1. místo         Eliška Vítková        5.A     143 ks

         2. místo         Vojtěch Ulvr          1.A        19 ks

         3. místo         Tomáš Janko          2.A       18 ks  

 

 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do soutěže Recyklohraní a snaží se pomáhat životnímu prostředí a chránit přírodu. V následujícím školním roce budeme ve sběru a boji za lepší svět pokračovat.

 

Radek Hanuš, ředitel školy

Recyklohraní 2016

←Zpět na seznam fotogalerií

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”