Fotogalerie - Projekt Povolání v 3.B - září-prosinec 2015

Na začátku tohoto školního roku jsem na rodiče 3. B měla velikou prosbu. Týkala se celoročního projektu povolání, ve kterém se jedná o přiblížení a spolupráci rodičů s naší třídou a seznámení dětí s různými druhy povolání. Třeťáčci by už spoustu profesí dokázali vyjmenovat a u některých třeba i popsat jejich stručnou náplň. Přesto si většina z nich těžko představí, co daná práce obnáší. Proto je tu projekt povolání, kdy rodič přijde do třídy a svou práci dětem představí a přiblíží.

Prvním odvážným byl pan Caska, který pracuje jako údržbář. Děti zjistily, že práce údržbáře je rozmanitá, technicky a odborně náročná. Zblízka si prohlédly svářečku, vyzkoušely si stříhání trubek a dokonce i jejich sváření! Děti byly opravdu nadšené. Zájem ostatních rodičů na sebe nenechal dlouho čekat.

Nedlouho poté se za námi přišel podívat tatínek dalšího z našich žáčků a to pan Branko Radivojevič, který se živí jako extraligový hráč hokeje týmu Bílí Tygři. Děti mu pokládaly nejrůznější otázky. Četné z nich byly na tělo, například: „Jste dobrý?“ a on mile a ochotně odpovídal. Poté proběhlo focení a velká autogramiáda od podepisování kartiček, které pan Radivojevič dětem donesl, až po podepsané ruce.

Na začátku prosince nás navštívila paní Hurytová, která pracuje jako obchodní zástupce firmy Avon. Vysvětlila dětem, co její práce obnáší, jak firma vznikla a čím vším se zabývá. V závěru si děti vyzkoušely několik výrobků, pomocí pastelek líčily předkreslený obličej a zadováděly si s balónky s logem firmy Avon, které od paní Hurytové dostaly. Překvapivě nebyly z prezentace kosmetické firmy nadšené jen dívky, ale i chlapci.

V týž týden se za námi přišla podívat a svou práci představit paní Bartovič. Na interaktivní tabuli dětem představila své webové stránky, kde se věnuje výrobě náramků, náhrdelníků či růženců. Nakonec si děti vyráběly vlastní náramek z korálků, které si samy u paní Bartovič vybraly. Práce je velmi bavila a ze svých výrobků měly velikou radost.

V týdnu před vánočními prázdninami k nám zavítala paní Kancová a seznámila děti se svým povoláním učitelky v mateřské školce. Třeťáčci zavzpomínali na léta trávená ve školce a zahráli si několik společných her. Maminka jim také ukázala zajímavé pokusy se zvukem, kterým se děti učí. Poté je obdarovala balónky, aby se jedním z pokusů mohly pochlubit i doma. Hodina společného hraní se dětem velmi líbila.

S končícím pololetím a po prvních prezentacích rodičů mohu konstatovat, že projekt se úspěšně rozjel a dětem se líbí. Ráda bych tímto poděkovala výše jmenovaným rodičům, kteří dětem přišli představit svou profesi a odkrýt obsah svého povolání. Na další spolupráci s ostatními rodiči se budeme všichni těšit.

Třídní učitelka Kateřina Prokophová, třída 3.B

Povolání_pan Caska_001 Povolání_pan Caska_002 Povolání_pan Caska_003 Povolání_pan Caska_004 Povolání_pan Caska_005 Povolání_pan Radivojevič_001 Povolání_pan Radivojevič_002 Povolání_pan Radivojevič_003 Povolání_pan Radivojevič_004 Povolání_pan Radivojevič_005 Povolání_pan Radivojevič_006 Povolání_paní Bartovič_001 Povolání_paní Bartovič_002 Povolání_paní Bartovič_003 Povolání_paní Bartovič_004 Povolání_paní Bartovič_005 Povolání_paní Bartovič_006 Povolání_paní Bartovič_007 Povolání_paní Bartovič_008 Povolání_paní Hurytová_001 Povolání_paní Hurytová_002 Povolání_paní Hurytová_003 Povolání_paní Hurytová_004 Povolání_paní Hurytová_005 Povolání_paní Hurytová_006 Povolání_paní Hurytová_007 Povolání_paní Hurytová_008 Povolání_paní Kancová_001 Povolání_paní Kancová_002 Povolání_paní Kancová_003 Povolání_paní Kancová_004 Povolání_paní Kancová_005 Povolání_paní Kancová_006

←Zpět na seznam fotogalerií

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”