Fotogalerie - Proj.den Krizové situace - 23.červen 2014

  Poslední projektový den v tomto školním roce se konal 23.6. 2014 a zabýval se krizovými situacemi. Jelikož jsme za sebou měli období závěrečných písemných prací, zkoušení a uzavírání známek, byl tento den o hodně zábavnější.

 Projekt začínal v 8 hodin ráno, kdy jsme se sešli ve třídách a povídali si o situacích, které mohou ohrožovat naše zdraví a bezpečnost. Patří mezi ně např. požáry, živelné pohromy, únik jedovatých látek. Zařazujeme sem i situace, se kterými se můžeme potkat denně- úrazy, dopravní nehody, setkání s cizími nebezpečnými lidmi atd.

 V půl deváté byla vyhlášena evakuace budovy. V klidu a potichu jsme se přesunuli podle evakuačního plánu na školní hřiště. Zde byl zahájen program dne a naši učitelé dostali zadání úkolů napsané Morseovou abecedou.

     V první  části jsme podle ročníků plnili úkoly z oblasti ochrany člověka, jeho zdraví a bezpečí.Na interaktivních cvičeních  jsme si vyzkoušeli např. co patří do evakuačního zavazadla, jak poznáme poplach, jaká telefonní čísla při jaké situaci volat, jak poskytnout první pomoc při různých zraněních atd. Tato část byla uzavřena závěrečným testem, který odpovídal  svou náročností věku žáků.Také jsme vyřešili zadání úkolu v Morseovce.

  V praktické části jsme nejprve  zjišťovali naše znalosti z oblasti požární ochrany a topografie. Seznámili jsme se  se základy sebeobrany, které přednášel pan učitel Mirko Stodola a naučil nás, jak se bránit, kdyby nás někdo napadl. Vyzkoušeli jsme si také první pomoc při různých úrazech a zásady resuscitace. Nejzajímavější ale byl transport raněného  na překážkové dráze  a střelba ze vzduchovky.

Protože nám letos konečně přálo i počasí a žáci se dozvěděli a hlavně si mohli vyzkoušet i prakticky, jak se zachovají, kdyby se opravdu něco stalo, považuji tento projekt za velmi užitečný.

Mgr. Jitka Vojčiniaková, zástupce ředitele

Jak se zachováš... 001 Jak se zachováš... 002 Jak se zachováš... 003 Jak se zachováš... 004 Jak se zachováš... 005 Jak se zachováš... 006 Jak se zachováš... 007 Jak se zachováš... 008 Jak se zachováš... 009 Jak se zachováš... 010 Jak se zachováš... 011 Jak se zachováš... 012 Jak se zachováš... 013

←Zpět na seznam fotogalerií

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”