Fotogalerie - Slet čarodějnic ve ŠD - 30. duben 2014

   „Hoř, ohýnku, víc a nejvíc

     o večeru čarodějnic.

     Spal je na popel a prach,

     ať z nich nikdo nemá strach! „

 

     A je tady opět 30. duben, den a noc tajemných sil a v naší družině již sedmý ročník sletu čarodějnic. Však se na tento den naše čarodějnice, letos i dva čarodějové, dobře připravili. Po skončení vyučování jsme se převlékli do přinesených kostýmů a vydali jsme se na hlavní budovu školy, abychom se předvedli v kanceláři paní zástupkyni, paní sekretářce, paním učitelkám, samozřejmě i v kuchyni paním kuchařkám. Škoda, že letos nebyl přítomen pan ředitel.

     Po obědě jsme se vydali zpět na malou budovu, kde nás čekalo předávání čarodějnických průkazů, podpis na pamětní listinu a samozřejmě představování ostatním – jak se jmenujeme, kolik je nám let, jaký používáme dopravní prostředek...

     Protože nám počasí přálo, odebrali jsme se na školní zahradu, kde čarodějnice ozdobily naši májku, kterou jsme potom slavnostně postavili. Následovala sladká odměna všem a rej čarodějnic podle vlastního výběru. Odpoledne se nám opravdu vydařilo a těšíme se na příští rok, kdy se bude konat již osmý ročník našeho čarodějnického sletu.

     Děkujeme rodičům Adélky Nekysové, kteří nám již druhým rokem zajistili májku a rodičům Vojty Ševčíka za čokoládové bonbóny.

Vychovatelky.     

7. slet čarodějnic_001 7. slet čarodějnic_002 7. slet čarodějnic_003 7. slet čarodějnic_004 7. slet čarodějnic_005 7. slet čarodějnic_006 7. slet čarodějnic_007 7. slet čarodějnic_008 7. slet čarodějnic_009 7. slet čarodějnic_010 7. slet čarodějnic_011 7. slet čarodějnic_012 7. slet čarodějnic_013 7. slet čarodějnic_014 7. slet čarodějnic_015 7. slet čarodějnic_016 7. slet čarodějnic_017

←Zpět na seznam fotogalerií

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”