Fotogalerie - Za školou, 5.A - 22. březen 2013

 

 V pátek 22.3.2013 byla celá 5.A „Za školou“. Ne však doslova. V rámci projektu Technické univerzity Liberec se žáci zúčastnili projektového dne v prostorách vysokoškolských laboratoří. Projekt se snaží ukázat dětem, jakým způsobem nás ovlivňuje a formuje technika, která nás obklopuje v našem běžném životě. Cílem projektu je vytváření pozitivního vztahu žáků 4. a 5. ročníků  ke vzdělání v technickém směru a motivace k dalšímu celoživotnímu vzdělávání v této oblasti.

 

 V 8 hodin nás vyzvedl autobus, kterým jsme se dopravili k Technické univerzitě společně s dětmi ze ZŠ v Desné. Zde děti dostaly v menze svačinku a pak už jsme se přesunuli do objektu technických laboratoří. Děti ve skupinách prošly celkem 8 stanovišť, na kterých se postupně seznámily s obsluhou soustruhu a zkusily si vyrobit mosazný prstýnek a vyleštit si jej. Prohlédly si pod mikroskopem strukturu různých materiálů a zkoumaly jejich rozdíly. Na dalším stanovišti si vytvořily krásný řetízek s přívěskem a zkusily si tak drobnou mechanickou práci. Na dalších stanovištích si povídaly o ropě a výrobě plastů, samy obsluhovaly stroje, které vyrábějí plastové předměty vstřikováním a vytlačováním. Odnášely si odtud plastové lahvičky a hrošíky. Vyzkoušely si také razit mince a ukázaly si další technologie práce s kovem jako stříhání, ohýbání atd. Zájemci si odlili hliníkové podkovičky a raznicemi si je ozdobili. K největším zážitkům však patřila praktická ukázka svařování elektrickým obloukem. I křehoučké holčičky navlékly koženou zástěru, těžké rukavice a vybaveny svářečskou kuklou dokázaly vytvořit „housenku“. Děti byly nadšené, z každého stanoviště si odnášely nějaký výrobek. Nakonec dostaly malý oběd a diplom za svou práci.   Žáci jsou v rámci projektu motivováni k samostatnému a logickému uvažování, učí se řešit problémy, komunikovat a spolupracovat v týmu, respektovat práci druhých, poznat své reálné možnosti a nasměrovat jejich budoucí životní i profesní orientaci.

 

 Dík patří  organizátorům projektu a hlavně zaměstnancům laboratoří, kteří s obrovskou profesionalitou a trpělivostí vše dětem vysvětlovali.

 

Mgr. Jitka Vojčiniaková, zástupkyně ředitele

 

Za školou_5.A_001 Za školou_5.A_002 Za školou_5.A_003 Za školou_5.A_004 Za školou_5.A_005 Za školou_5.A_006 Za školou_5.A_007 Za školou_5.A_008 Za školou_5.A_009 Za školou_5.A_010 Za školou_5.A_011 Za školou_5.A_012 Za školou_5.A_013 Za školou_5.A_014 Za školou_5.A_015 Za školou_5.A_016 Za školou_5.A_017 Za školou_5.A_018 Za školou_5.A_019 Za školou_5.A_020 Za školou_5.A_021 Za školou_5.A_022 Za školou_5.A_023 Za školou_5.A_024

←Zpět na seznam fotogalerií

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”