Fotogalerie - Projektový den \"Děti v mimořádných situacích\" - 26. duben 2011

Děti v krizových a mimořádných situacích

 

Na první školní den po návratu z velikonočních prázdnin jsme zrealizovali pro naše žáky poněkud netradiční formu výuky. Připravili jsme projektový den s názvem „Děti v krizových a mimořádných situacích“, do kterého se zapojily všechny třídy naší školy.

   Cílem našeho projektu bylo seznámit děti s možnými riziky, která mohou ohrožovat naši bezpečnost, zdraví nebo dokonce život. Aktuální nukleární katastrofa v japonské jaderné elektrárně či nedávné průmyslové nehody a požáry v Čechách nám připomínají, že riziko ohrožení zdraví a života lidí způsobené přírodní katastrofou (jako např. povodní), průmyslovou nehodou nebo bohužel vcelku běžným přepadením nelze zanedbávat. Snažili jsme se žákům ukázat, jak těmto situacím předcházet a jak se při vzniklých situacích zachovat.

    V průběhu dopoledne se děti na různých stanovištích prakticky seznámily se základy sebeobrany při napadení nebo zásadami poskytování první pomoci při poraněních a záchraně zraněného. Žákům navíc přiblížili podrobnosti a reálnou podobu zásahu v mimořádné situaci i členové záchranných sborů. O záchraně raněného a „první pomoci“ žákům vyprávěly osádky dvou sanitních vozů, členové libereckého hasičského sboru představili dětem zásahové vozy a seznámili je s vybavením hasičů. A svůj úkol chránit a pomáhat občanům přiblížili žákům na besedě příslušníci Policie ČR.

     Dále byly jednotlivé třídy informovány formou výukových filmů o předcházení rizika požárů a o zásadách chování při vzniklém požáru nebo při mimořádných situacích. Součástí projektu byl i pohyb v terénu, transport raněného a překonávání překážek přímo v přírodních podmínkách v „Háječku“. Protože i počasí odpovídalo atmosféře „mimořádných situací“ (nepříjemně pršelo), museli jsme nakonec po první hodině stanoviště v Háječku zrušit. Rozhodně jsme nechtěli, aby si kromě informací a poznatků odnesli žáci i pořádnou rýmu!

     Jednotlivé třídy ještě závěrečnou hodinu projektu věnovaly hodnocení a výstupům. Z reakcí dětí vyplynulo, že největším zážitkem byl osobní kontakt s hasičskými a sanitními vozy a jejich osádkami. Jako nejpřínosnější pak hodnotily praktické ukázky základů sebeobrany v podání pana učitele Stodoly a první pomoci s paní učitelkou Čejkovou.

 

Zvláštní poděkování za pomoc při projektu patří Policii ČR zastoupené praporčíkem Beranovou a nadstrážmistrem Mansfeldem, osádkám Záchranné služby Libereckého kraje Anně Urbánkové, Lence Smetanové a jejich řidičům a mužům Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v čele s velitelem ukázkového programu Radkem Musilem. Všem členům jmenovaných sborů děkujeme za vstřícnost a ochotu, s jakou se věnovali našim dětem a za přínos, které mělo jeich setkání pro naše žáky.

 

Cvičná evakuace školy Třeťáci u sanitky Záchranná služba Libereckého kraje Vyprávění záchranářů děti zaujalo Druháci si prohlíží sanitku Vybavení sanitního vozu Druháci v sanitce Praporčík Beranová při besedě s prvňáky Vozy hasičů před školou Zvedání plošiny Instruktážní filmy Poskytování první pomoci Nácvik sebeobrany Sebeobrana 1 Sebeobrana 2 Vybavení hasičského vozu Práce hasičů je náročná Hasit není nic lehkého Ukázka hasičů 1 Ukázka hasičů 2 Ukázka hasičů 3 Ukázka hasičů 4 Ukázka hasičů 5 Ukázka hasičů 6 Ukázka hasičů 7 Ukázka hasičů 8 Ukázka hasičů 9 Ukázka hasičů 10 Ukázka hasičů 11 Ukázka hasičů 12 Ukázka hasičů 13 Paní učitelka v roli hasiče Pohled na naši školu z plošiny Pohled na gymnázium z plošiny Osmáci na besedě se záchranáři 1 Osmáci na besedě se záchranáři 2 Výstupy z projektu

←Zpět na seznam fotogalerií

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”